Protestoi sotaa – äänestä rauhaa!

Suomen kommunistinen puolue haluaa rakentaa monimuotoisen yhteistyön Eurooppaa, jossa etusijalla ovat ihmisten ja luonnon hyvinvointi, työntekijöiden oikeudet, demokratia, tasa-arvo ja solidaarisuus. Tarvitsemme Euroopan, joka ei vaaranna ihmisten tulevaisuutta suuryritysten voittojen tai kansainvälisten valtapelien takia.

SKP:n ehdokkaiden esittely löytyy tästä linkista.

Suomen kommunistisen puolueen EU-vaaliohjelma 2024

Sisällysluettelo:

1. Suunnan muutos ei voi odottaa

2. SKP mukana muutoksessa

3. Irti EU:sta – parempaa tilalle

4. Euroopasta rauhan ja solidaarisuuden rakentaja

5. Laskut niiden aiheuttajille

6. Työläisten oikeudet etusijalle

7. Eliitin ja yhtiöiden vallasta kansanvaltaan

8. Julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan puolesta

9. Eurooppa ympäristöasioiden edelläkävijäksi

10. Feministinen näköala

Suunnan muutos ei voi odottaa

Muutos on välttämätön. Emme voi enää jatkaa näin. Tarvitsemme Euroopan, joka ei vaaranna ihmisten tulevaisuutta suuryritysten voittojen tai kansainvälisten valtapelien takia. Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeä hetki vahvistaa taistelua paremman elämän, tasa-arvon, rauhan, yhteistyön ja sosiaalisen edistyksen puolesta.

Ilmastonmuutos, sodat ja ihmisten yhä suuremmat ongelmat jokapäiväisestä elämästä selviämisessään vaativat muutosta Euroopan unionin politiikkaan. Meillä ei ole varaa uhrata enemmistön etua pienen rikkaan eliitin ja suuryritysten pelastamiseksi.

Suomen kommunistinen puolue tuo osana Euroopan vasemmistopuoluetta Euroopan unionin parlamenttivaaleihin nykyisen kaltaisen EU:n vastaisen ja toisenlaista Eurooppaa rakentavan, tavallisten työssäkävijöiden ja vähävaraisten etuja puolustavan vaihtoehdon. Olemme osa kansainvälistä liikettä, joka haluaa parempaa Eurooppaa. Tavoitteenamme on maailma, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ahneudelle ja riistolle.

Olemme osa taistelua työntekijöiden oikeuksien, sosiaalisten oikeuksien, julkisten palvelujen, ympäristön, rauhan ja solidaarisuuden puolesta niin palestiinalaisille kuin muille kansoille. Kamppailemme sellaisen Euroopan puolesta, joka palvelee työntekijöitä ja kansoja ja vastaa heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Näiden vaatimusten edistämiseksi liittoudumme ammattiyhdistysliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja erilaisten liikkeiden kanssa. Niillä on ratkaisevan tärkeä merkitys muutosten aikaansaamisessa.

Emme suostu uskomaan, että työntekijät, naiset ja nuoret, saati kaikki Euroopan kansat ja tänne muuttaneet, olisi tuomittu loputtomiin vastoinkäymisiin ja vaikeuksiin. EU:n, valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan on tarjottava parempia vastauksia kaikkien ongelmiin. Niiden on hylättävä demokraattisia oikeuksiamme rajoittavat ja toimeentuloamme uhkaavat ratkaisut, joihin ne meitä nyt yrittävät pakottaa.

EU:n ratkaisut pandemiaan, inflaatioon ja sotaan ovat johtaneet eriarvoisuuden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden lisääntymiseen. Ihmisten ja luonnon hyväksikäytön voimistuminen nykyisen kapitalistisen systeemin ajamana on johtanut ympäristön tilan heikkenemiseen. Se uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Ihmisten vapauksia, oikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja demokratiaa vastaan hyökätään jatkuvasti. Vauraus ja valta on keskittynyt suurpääomalle, joka hallitsee keskeisiä talouden aloja, kuten rahoitusmarkkinat, informaatioteknologia, energiatalous, maatalous, lääketeollisuus ja aseteollisuus.

EU kapitalistisena pääomaa hyödyttävänä yhdentymisprosessina ajaa politiikkaa, jolla alennetaan palkkoja, puretaan työajan sääntelyä ja nostetaan eläkeikää. Sen säännöt rajoittavat julkisia investointeja, heikentävät julkisten palvelujen ja valtion sosiaalisten tehtävien, kuten terveydenhuollon, koulutuksen, sosiaaliturvan, asumisen, kulttuurin ja tieteen rahoitusta. Vapauksia ja toimintaedellytyksiä EU laajentaa vain pääomalle lisäämällä kilpailuttamista, yksityistämistä ja markkinoiden vapauksia.

Euroopan keskuspankin korkojen nostoilla ja niiden pitämisellä korkealla tasolla varmistetaan pankkien satumaiset voitot ihmisten, luonnon, yritysten sekä kaikkein haavoittuvimpien ja velkaantuneimpien valtioiden kustannuksella.

Onko tämä sinusta oikein?

EU aktivoi uudelleen vakaussopimuksen, joka poistettiin käytöstä koronapandemian aikana. Se tarkoittaa lisää leikkaus- ja kurjistamispolitiikkaa, eli lisää hyökkäyksiä työväenluokan sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia vastaan. Tämä johtaa siihen, että sen mahdollisuuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen kavennetaan. Heikennykset vaikuttavat työntekijöiden ja kansojen elämään. Varsinkin nuoret aivan oikein näkevät tulevaisuutensa uhattuna.

Vaikka unioni puhuu kauniisti ”Green Deal” – ilmasto- ja ympäristöohjelmastaan, EU ei todellisuudessa tarjoa kipeästi kaivattuja vastauksia ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen eikä ympäristön ja ekosysteemien tilan heikkenemiseen. Sen sijaan se asettaa luonnon ja sen resurssien kaupallistamisen ja yritysten voitot kaiken muun edelle. Näin se tulee todistaneeksi, ettei kapitalismi ole vihreää.

EU:n viralliset arvot eivät peitä sen reaalipolitiikan vaikutuksia. Ihmisten vapauksia ja demokraattisia oikeuksia rajoitetaan jatkuvasti. Aivan erityisesti tähtäimessä ovat sosiaalisetoikeudet, kuten työntekijöiden ja ammattiyhdistysten oikeudet, poliittiset toimintamahdollisuudet, kulttuuriset ja ympäristöoikeudet. Näitä kaikkia EU:n nykyinen politiikka vääristelee ja kirjoittaa historiaa uudelleen turvautuen manipulointiin, valheisiin ja sensuuriin. Se pyrkii pakottamaan kaikki yhden ainoan vaihtoehdon politiikkaan, mikä ruokkii taantumuksellisia ja fasistisia käsityksiä. Euroopassa äärioikeisto johtaa eräitä hallituksia, on mukana hallituskoalitiossa muutamassa maassa ja tukee hallituksia useissa maissa. Rasistisia, muukalaisvihamielisiä, sovinistisia ja syrjiviä käsitteitä otetaan käyttöön välittämättä siitä, että ne kumoavat tasa-arvoisen yhteiskunnan eteen tehdyn työn.

Ukrainan sota osoittaa, että EU ei todellisuudessa ole rauhan ja diplomatian tai kollektiivisen turvallisuuden projekti. Rauhan ja yhteistyön edistämisen sijaan se on aktiivisesti lisännyt riippuvuuttaan Yhdysvalloista ja Natosta. Se on kärjistänyt maailman politiittisia jännitteitä tavalla, jota suuri enemmistö maailman maista ei hyväksy.

Palestiinan dramaattinen tilanne korostaa EU:n järkyttävää tekopyhyyttä ja sen harjoittamaa sietämätöntä valkopesua. EU:n valitsema politiikka tekee siitä aktiivisen rikoskumppanin Israelin Palestiinan kansaan kohdistamissa rikoksissa. Nämä rikokset ovat niin valtavia, että Etelä-Afrikka on nostanut Israelin toiminnasta kanteen Kansainväliselle ihmisoikeustuomioistuimelle syyttäen Israelia kansanmurhan edistämisestä ja vaatien sen rankaisemista yleissopimusten rikkomisen vuoksi.

EU ohjaa kiihtyvään tahtiin resursseja militarismiin, aseisiin ja sotatoimiin, vaikka niitä tarvittaisiin sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen. Samalla se vahvistaa maahanmuuttopolitiikan valikoivaa, sortavaa ja epäinhimillistä luonnetta, joka jättää huomiotta maahanmuuton syyt, mutta kriminalisoi maahanmuuttajat ja jättää pakolaiset ilman suojelua, usein jopa suoraan hengenvaaraan.

Elämme aikoja, jotka vaativat voimien yhdistämistä paremman Euroopan luomiseksi, kamppailuun työntekijöiden ja kansojen paremman elämän puolesta. Meidän on yhdistettävä voimamme elämän, tasa-arvon, rauhan, yhteistyön ja sosiaalisen edistyksen puolesta. Meidän on toimittava luonnon ja ihmiskunnan nykyisyyden ja tulevaisuuden puolesta. Tämä on nuorten, työtätekevien, naisten ja kaikkien alistettujen taistelu. Se ei ratkea vaaliuurnilla, mutta vaalit ovat osa kamppailua.

Tule mukaan, järjestäydy ja ryhdy kanssamme taisteluun.

Mitä menetettävää sinulla on?

SKP mukana muutoksessa

Euroopassa kytee ihmisten vastarinta unionin nykyiselle politiikalle. Se näkyy ihmisten aktivoitumisena ympäristön puolesta ja sotaa vastaan. Miljoonat marssivat Palestiinan kansan teurastusta vastaan vaatien Israelin pysäyttämistä. Kansalaiset kapinoivat kurjistavia ja alistavia hallituksiaan vastaan kaikkialla.

SKP on osa tätä kansainvälistä ja kehittyvää liikettä. Suomen sinimustan hallituksen valitsemalle suurpääomaa palvelevalle linjalle ja ummehtuneelle kansallisten rajojen sisälle käpertyvälle nationalismille on vaihtoehto: kansojen solidaarisuus ja tavallisten ihmisten liittoutuminen keskenään kautta maailman.

Me käymme taistelua toisenlaisen vaihtoehdon puolesta. Sellaisen, joka perustuu ihmisten solidaarisuudelle, yhdenvertaisuudelle, feminismille, kansanvallalle, sekä suurpääoman ja äärioikeiston vastustamiselle. Meidän vaihtoehtomme puolustaa työväenluokan ja työntekijöiden oikeuksia. Se ottaa todesta ilmasto- ja ympäristökriisin, eikä laita ympäristölaskuja köyhien maksettaviksi, vaan takaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Turvallisuuspolitiikassamme emme sitoudu sotilasliittoihin, vaan edistämme inhimillistä turvallisuutta ja konfliktien ratkaisemista diplomatian keinoin.

Emme kuvittele, että tämä kaikki olisi helppoa saavuttaa, mutta emme myöskään näe muuta tietä eteenpäin ja ulos nykyisestä kriisistä. Tarvitsemme systeemin muutoksen. Meidän ehdotuksemme on sosialismin rakentaminen suomalaisen yhteiskunnan lähtökohdista ja historiallisten kokemusten kautta kohti oikeudenmukaista ja solidaarista kansainvälistä järjestelmää, mutta haluamme ehdottomasti kuulla myös sinun ajatuksesi.

Tästä alta voit lukea konkreettiset muutosehdotuksemme. Tule keskustelemaan niistä kanssamme.

Irti EU:sta – parempaa tilalle

Toisenlaisen Euroopan rakentaminen ei ole mahdollista nykymuotoisten EU:n sopimusten puitteissa, koska niiden perustarkoitus on toimia isojen pääomien hyväksi ja estää työväenliikkeen taistelu oikeuksistaan ja demokratiasta. Vaikka brexitin myötä on käynyt ilmeiseksi jäsenyydestä irrottautumisen vaikeus, on se kuitenkin todistanut sen olevan mahdollista.

Suomen kansalaisilta kysyttiin liittymisestä Euroopan Unioniin vain kerran neuvoa-antavalla kansanäänestyksellä 1995. Myönteinen kanta EU-jäsenyyteen saatiin valheellisella informaatiolla ja katteettomilla lupauksilla. Sen jälkeen Suomi on liitetty muun muassa Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:un sekä Euroopan vakaus- ja kasvusopimukseen. Unionin luonne on uusien sopimusten myötä muuttunut ja nyt esitetään EU:n muuttamista myös puolustusunioniksi. On perusteltua vaatia ihmisille oikeutta ottaa kantaa näihin muutoksiin.

Me vaadimme, että:

 • EU:n perussopimukset on alistettava sitoville kansanäänestyksille.
 • Irrottautuminen EU:sta vaati tarkan suunnitelman, jossa huomioidaan etenkin demokratian varmistaminen ja pääomien vallan rajoittaminen.
 • Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta on vahvistettava rajoittamalla ylikansallisten yhtiöiden, sijoittajien ja pankkien valtaa.
 • Suomen pankki pitää palauttaa itsenäiseksi keskuspankiksi ja demokraattiseen hallintaan.
 • Strategisia aloja, kuten sähköntuotanto ja -siirto, rautatiet, tietoliikenne, terveydenhuolto, eläkevakuutukset ja kaivokset on kansallistettava pois ylikansallisen pääoman kontrollista.
 • Omaleimaista kulttuuria on puolustettava ylikansalliselta kulttuuri-imperialismilta.
 • Suomen on irtauduttava Naton jäsenyydestä, Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä sotilasyhteistyösopimuksesta (DCA-sopimuksesta) ja EU:n yhteisestä turvallisuus- ja sotilaspolitiikasta
 • Suomen tulee muuttaa perustuslakiaan ja poistaa sieltä säännös, jonka mukaan Suomi on EU:n jäsen.

Euroopasta rauhan ja solidaarisuuden rakentaja

Euroopan suurimmat turvallisuusuhkat liittyvät Ukrainan sodasta huolimatta edelleen erityisesti ympäristö-, ruoka- ja talouskriiseihin. Niitä ei ratkaista sodan keinoilla. Tarvitsemme uuden lähestymistavan turvallisuuteen. Mikään valtio tai yhteisö ei voi olla turvallinen ilman, että muutkin jakavat saman turvallisuustason. Siksi kannatamme sellaisen kansainvälisen politiikan kehittämistä, joka keskittyy rauhaan, diplomatiaan ja konfliktien ratkaisemiseen ja yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden rakentamiseen. Osana tätä mallia vastustamme Euroopan maaperällä käytävää kilpavarustelua. Euroopan on luovuttava tästä jatkuvasta asevarustelusta, hylättävä taistelujoukkojen muodostaminen ja vähennettävä asemenoja. EU:n ei pidä olla USA:n, Naton ja aseteollisuuden juoksupoika. Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön kehittämisessä tarvitaan itsenäistä rauhanpolitiikkaa ja myös Ety-järjestön, Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöjen aktiivisuutta.

Venäjän eristäminen ja Naton laajentaminen heikentävät mahdollisuuksia rakentaa koko Euroopan turvallisuutta. Tämä näkyy myös Itämerellä ja pohjoisilla alueilla. Tämän sijaan haluamme rakentaa toisenlaista Eurooppaa, jossa rauhanomainen ja tasavertainen yhteistyö ulottuu Atlantilta Uralille. SKP tuomitsee Venäjän federaation hyökkäyksen Ukrainaan. Joka päivä, kun tämä sota jatkuu, lisää viattomia siviilejä kuolee. Vaadimme tulitaukoa – tappamisen lopettamista – nyt. Venäjän on vedettävä joukkonsa pois Ukrainasta.

Rauhan saavuttaminen vaatii poliittista suunnanmuutosta. Tehottomiksi osoittautuneiden pakotteiden sijasta meidän on toimittava rauhan aikaansaamiseksi Venäjän ja Ukrainan välillä. Erityisesti EU:n raja-alueiden talous ja asukkaat kärsivät pakotteista, joita EU on säätänyt. Näiden toimien vaikutukset osuvat muun muassa Itä-Suomen asukkaisiin työpaikkojen kadotessa.

Pakolaisuus ja siirtolaisuus ovat seurausta luonnonvarojen riistosta ja sodista, joita suuryhtiöt, suurimmat pääomat ja vahvimmat valtiot harjoittavat. Tämä aiheuttaa lisäksi ympäristötuhoa, joka yhdessä ilmaston lämpenemisen kanssa vie ihmisiltä toimeentulon mahdollisuudet kotiseuduillaan. Tämä riisto ilmenee myös Suomessa. Suomen hallinnon omat lisäpakotteet ja laillisen rajan ylittämisen vaikeuttaminen omalla Venäjän vastaisella rajallaan vaarantavat kansainvälisten ihmisoikeuksien ja pakolaissopimuksen toteutumisen ja siitä on luovuttava. Tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa on taattava.

Suurvaltojen ja EU:n häikäilemätön politiikka heikentää ihmisten elinoloja kaikkialla maailmassa ja ajaa maita kriisiin. Emme voi pestä käsiämme tästä vastuusta. EU:n pitää huolehtia siitä, että sen jäsenmaat noudattavat kansainvälisiä velvoitteitaan ottaa vastaan pakolaisia. Vähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden oikeuksia on suojeltava. EU:n ulkorajojen kiristyvä valvonta sekä vastaanotto- ja säilöönottokeskukset, joissa poljetaan turvapaikkaa hakevien ja siirtolaisten ihmisoikeuksia vaarantavat ihmisoikeuksien toteutumisen. Linnake-Euroopan rakentamisen sijasta tarvitaan tekoja, joilla tuetaan kehitysmaiden mahdollisuuksia kehittää talouttaan omista tarpeistaan lähtien, muutetaan kansainvälisen talouden rakenteet oikeudenmukaisemmiksi, torjutaan ilmastonmuutosta ja lopetetaan sodat.

EU:lta odotetaan rauhanpolitiikkaa myös kansainvälisissä konflikteissa, kuten Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Tämän kanssa on ristiriidassa esimerkiksi Israelin apartheid-politiikan tukeminen vapaakauppasopimuksella ja osallistuminen Kuuban ja Venezuelan vastaisiin saartoihin. Aseteollisuuden edut eivät saa ohjata EU:n tai Suomen politiikkaa.

Me vaadimme, että:

 • EU:n on vaadittava Naton purkamista, ja asevarusteluun käytettäviä määrärahoja on leikattava ja Euroopan rauhanrahaston käyttäminen sotilaallisiin tai puolustuksellisiin operaatioihin on kiellettävä.
 • On toimittava aktiivisesti ydinaseet kieltävän sopimuksen laajentamiseksi ja toteuttamiseksi. EU:n tulee edistää myös muita ydinaseita rajoittavia sopimuksia.
 • On edistettävä Kyproksen kansan rauhanomaista ja demokraattista yhdentymisprosessia jaetun Kyproksen yhdistämiseksi.
 • Suomalaisia joukkoja ei pidä lähettää Naton, EU:n tai muiden tahojen sotilasoperaatioihin.
 • EU:n on painostettava Israel tunnustamaan Palestiinan kansan oikeus omaan valtioon ja mahdollistettava sen luominen Israelin rajojen sisäpuolelle. Gazassa, Länsirannalla ja Israelissa tapahtuneet sotarikokset ja ihmisoikeusloukkaukset on selvitettävä ja saatettava ne suorittaneet vastuuseen teoistaan. Palestiinalaisille on taattava oikeudet perustarpeiden tyydyttämiseen, elämään ja oman itsenäisen valtion rakentamiseen.
 • Israelin erityisasema EU:n kanssa käytävässä kaupassa on poistettava.
 • On vaadittava Marokkoa vetäytymään miehittämältään Länsi-Saharan alueelta. EU:n on lopetettava laittomien kalastussopimusten sekä muiden Länsi-Saharan maata ja aluevesiä hyväksikäyttävien sopimusten solmiminen Marokon kanssa sekä ryhdyttävä neuvottelemaan länsisaharalaisia edustavan Polisarion kanssa.
 • Linnake-Euroopan rakentamisesta ja nykyisenkaltaisesta Frontex-ohjelmasta on luovuttava. Unionin on turvattava Välimereen hukkuvien pelastustoiminta ja huolehdittava kaikille rajoilleen saapuvien oikeuksien toteutumisesta.
 • EU ei saa solmia kauppasopimuksia, joilla pyritään alistamaan Latinalaisen Amerikan ja Afrikan tai muita kehittyviä maita.
 • EU:n on purettava maakaasusopimus Azerbaidžanin kanssa, ja vaadittava toimia armenialaisten suojelemiseksi.
 • EU:n on poistettava Kurdistanin työväenpuolue terroristijärjestöjen listalta ja purettava Turkin ja muiden valtioiden kanssa tekemänsä sopimukset pakolaisten liikkumisen rajoittamisesta, sekä lopetettava uusien sopimusten valmistelu.
 • On kehitettävä yhteistyötä BRICS-maiden kanssa.
 • Afrikan sarven kalastusalueiden riisto ja saastuttaminen EU:n jäsenvaltioiden toimesta on lopetettava.
 • EU:n tulee irtaantua Kuuban ja Venezuelan vastaisesta saarrosta ja toimia niiden purkamiseksi.
 • Koko EU:n alueella on nostettava kehitysyhteistyömäärärahojen taso YK:n suosittelemalle tasolle 0,7 % BKT:sta. Tätä on myös seurattava aktiivisesti.
 • Kaikkeen vihapuheeseen ja sen levittämiseen on puututtava myös EU:n tasolla. On mietittävä ja luotava yhteisesti toimintatapoja syrjinnän ja viharikosten ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi.

Laskut niiden aiheuttajille

EU oli vasta toipumassa 2008 finanssikriisin aiheuttamasta velkakriisistä, kun se kohtasi koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat poikkeustilat. Nämä uudet kriisit aiheuttivat vakavia seurauksia tavallisille ihmisille ja heidän selviytymiselleen niin työttömyyden kuin elinkustannusten hallitsemattoman nousun takia. Toisaalta niiden yhteydessä tehdyt poliittiset päätökset osoittivat, että aiemmin koskemattomina pidetyt sopimukset, kuten EU:n kulukurisopimukset on mahdollista tarvittaessa ohittaa. Tämä osoittaa, että EU:n politiikkaa on mahdollista osittain muuttaa.

EU:n pääomia suosiva talouspolitiikka seurauksineen on toiminut äärioikeiston käyttövoimana kaikkialla Euroopassa, niin myös Suomessa. Kulukuripolitiikka on luonut yhteiskunnallista epävarmuutta, jonka avulla äärioikeisto on vahvistanut nationalistisia, maahanmuuttajavastaisia ja rasistisia puhetapoja ja käytäntöjä muuttaen politiikan suuntaa kaikkialla.

Me vaadimme, että:

 • Vaikeuksissa olevat Euroopan valtiot on vapautettava finanssikriisin, koronaepidemian, energiakriisin ja Ukrainan sotaa seuranneen inflaation aiheuttamista veloista mitätöimällä finanssikapitalistien saatavia esimerkiksi järjestämällä eurooppalainen velkakonferenssi.
 • Valtiot on vapautettava yksityisten pankkien otteesta antamalla hyödyllisiin ja työllistäviin julkisiin hankkeisiin korotonta lainaa Euroopan keskuspankilta.
 • Euroopan keskuspankki tulee alistaa demokraattiseen ohjaukseen ilman liittovaltiokehitystä ylikansallisine budjetteineen.
 • Pääomaliikkeiden vapautta on rajoitettava. On otettava käyttöön rahoitusmarkkinoihin ja spekulatiivisiin pääomaliikkeisiin kohdistuva vero.
 • Rikkaiden verotusta on kiristettävä ja estettävä veroparatiisien kautta tapahtuva keinottelu ja veronkierto.
 • Demokraattisiin päätöksiin perustuen voidaan sopia unionin velkojen hoitamisesta siihen halukkaiden valtioiden yhteisellä osallistumisella.

Työläisten oikeudet etusijalle

Työväenluokan, eli itsensä pääosin palkkatyöllä tai sen puutteessa sosiaaliturvalla elättävien yhteiset edut ovat olemassa riippumatta unionin rakenteista. EU pyrkii takaamaan isojen pääomien edut ja tämän varmistamiseksi se turvautuu uusliberaaliin politiikkaan, joka polkee työntekijöiden sopimusturvaa, ajaa työajan pidentämistä ja suosii halpatyövoiman käyttöä. Koronapandemia ja Ukrainan sotaa seurannut inflaatio johtivat irtisanomisiin ja heikensivät entisestään työntekijöiden asemaa. Kilpailukykyä on pyritty parantamaan pääomien eduksi palkkoja ja työehtoja polkemalla.

EU:n työvoiman ja pääomien vapaa liikkuvuus on johtanut siihen, että myös Suomeen tuodaan työvoimaa, jolle maksetaan heikompia palkkoja kuin suomalaiset työehtosopimukset ja palkkataso edellyttävät. Sen tavoitteena on työn hinnan polkeminen yritysten ja pääomien voittojen kasvattamiseksi. Jopa suoranainen orjatyö ja ihmiskauppa ovat EU-alueella edelleen kasvussa.

Me vaadimme, että:

 • Työntekijöitä ja heidän oikeuksiaan suojaavia sopimuksia noudatetaan, eikä sopimuksia saa heikentää.
 • Luodaan eurooppalainen sitova alimpien palkkojen taso, joka on 60 prosenttia kunkin jäsenmaan keskipalkasta – Suomessa noin 1950 euroa kuukaudessa.
 • On lyhennettävä yleinen työaika 30 tuntiin viikossa tai 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta.
 • Työehtosopimusten yleissitovuuden vesittäminen on estettävä.
 • Julkisen vallan on luotava uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 • Työlainsäädäntöä on kehitettävä niin, että halpatyövoimamarkkinoista päästään eroon ja ulkomaiselle työvoimalle maksetaan samantasoinen palkka kuin kotimaisille työntekijöille
 • Maahanmuuttaneille tarjotaan heidän koulutustaan vastaavaa työtä ja syrjintään työpaikoilla puututaan. Toisessa maassa suoritetun tutkinnon, kartutetun osaamisen ja ammattipätevyyden tunnustamista on sujuvoitettava.
 • Nämä tavoitteet toteutetaan ay-liikkeen ja vasemmiston yhteisellä, kansainvälisellä toiminnalla muun muassa lisäämällä ay-liikkeen valvontamahdollisuuksia yli valtionrajojen.

Eliitin ja yhtiöiden vallasta kansanvaltaan

EU kaventaa demokratiaa laajentamalla markkinoiden vapautta ja keskittämällä lainsäädäntövaltaa ylikansallisille elimille, yhä etäämmäs kansalaisista. Unionin sisällä kasvaa suuryritysten, pankkien ja suurten jäsenmaiden mahti. Oikeistolaiset hallitukset kaventavat kansalaisten oikeuksia ympäri Eurooppaa.

Me vaadimme, että:

 • EU:n liittovaltiokehitys on torjuttava ja sen sijasta valtaa on palautettava takaisin kansalliselle tasolle, kehitettävä kansalaisyhteiskunnan vaikuttamisen mahdollisuuksia ja luotava uudenlaisia, tasavertaisen yhteistyön muotoja.
 • On vahvistettava kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kansalaisaloitteilla ja kansanäänestyksillä, sekä parannettava mahdollisuuksia puuttua havaittuun tai epäiltyyn korruptioon.
 • EU:n suurpääomaa suosivaa valtaa on rajoitettava vahvistamalla vaaleilla valittavan EU-parlamentin asemaa suhteessa komissioon ja Euroopan keskuspankkiin.
 • Jäsenvaltioiden parlamenteilla ja hallituksilla on oikeus hylätä yhteiskunnanvastaiset, uusliberalistiset toimenpiteet, joita EU:n toimielimet haluavat niille määrätä.
 • Eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tekemistä on helpotettava ja niiden sitovuutta vahvistettava. Niillä on voitava vaikuttaa myös EU:n perussopimuksiin.
 • Demokraattisten järjestöjen, hallituksia kritisoivien tahojen ja vapaan median toimintaoikeudet on turvattava ja demokratiaa ylipäätään vahvistettava. Tämä koskee myös kommunististen puolueiden toimintaoikeuksia.
 • Vähemmistökielten ja kulttuurien asema on turvattava. ILO 169 -sopimus on ratifioitava kaikissa EU-maissa.
 • EU:n tulee sitoutua valtion ja uskonnon erillisyyteen eli sekularismin periaatteeseen.
 • EU:sta riippumattoman Euroopan neuvoston roolia ihmisoikeustyössä ja kansojen välisen ihmisoikeusyhteistyön edistämisessä on vahvistettava.
 • Demokratiaa, yhdenvertaisuutta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa edistävien aktivistien ja järjestöjen kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua sekä huomioidaan niiden asiantuntemus.
 • Päätösten valmistelu ja käsittely on inklusiivista, eli yhteistä osallistumista tukevaa. Esteettömyys, saavutettavuus ja selkokielisyys on mahdollistettava myös päätöksenteossa.

Julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan puolesta

EU luo uusliberaalin talouspolitiikan ohjaamana jatkuvasti paineita julkisten palvelujen yksityistämiseen niin valtion kuin kuntien tasolla. Unionin kautta ajetaan jäsenmaihin markkinoille ja kilpailutukselle perustuvia ratkaisuja. Tämä lisää eriarvoisuutta, heikentää työntekijöiden asemaa, tulee kalliiksi ja lisää byrokratiaa. Kaikkialla EU:n jäsenvaltioissa on ajauduttu kriisiin niin terveydenhuollossa kuin muillakin julkisten palveluiden aloilla. Niiden kilpailuttaminen ei käytännössä myöskään edistä paikallisten yritysten toimintaa, vaan suosii suuria ylikansallisia yhtiöitä. Suomessa on luovuttava EU-direktiivejä tiukemmista julkisten hankintojen kilpailuttamisen vaatimuksista ja Suomen tulee vaatia EU:n kilpailuttamisvelvoitteiden helpottamista yleistä etua palvelevissa tarkoituksissa.

Julkisten palveluiden siirtäminen digitaalisiksi on ongelmallista heille, joilla toimintakyvyn rajoitteiden, osaamisen tai tarvittavien laitteiden puutteen tai muiden syiden takia on vaikeuksia käyttää niitä ja tämä on huomioitava päätöksissä.

Me vaadimme, että:

 • Kaikille on taattava oikeus eurooppalaisen köyhyysrajan ylittävään taloudelliseen ja sosiaaliseen turvaan, joka vastaa 60 prosenttia kunkin maan keskimääräisestä käytettävissä olevasta tulosta.
 • Sosiaaliturvan vastikkeellisuus on poistettava.
 • Julkiset palvelut on tuotettava pääosin julkisen sektorin omana toimintana, sekä tarjottava niiden työntekijöille sellaiset työehdot ja olosuhteet, että työvoimapula saadaan korjattua. Suomessa tämä koskee erityisesti sote-sektoria ja koulutusta.
 • Perusterveydenhuollon on oltava maksutonta ja laadukasta.
 • Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tulee olla jokaiselle kuuluva oikeus, jonka tuottamiseen osoitetaan riittävät resurssit, ei kaupallista toimintaa. Yliopistot on vapautettava Bolognan prosessin tuottavuusajattelusta.
 • Puhdas vesi on perusoikeus, josta ei saa tehdä kauppatavaraa.
 • Kolmannen sektorin alasajo estetään myöntämällä järjestötoiminnalle riittävä taloudellinen tuki ja asema ei-taloudellisen toiminnan järjestäjinä.
 • Julkisessa hallinnossa ja sen tietojärjestelmissä on siirryttävä käyttämään vapaan lähdekoodin sovelluksia ja luotava edellytykset eurooppalaisen ohjelmistoalustan rakentamiselle kilpailemaan yhdysvaltalaisten ohjelmistojen rinnalla.
 • Tekoälyn käyttöönotto riskialttiilla alueilla, kuten asejärjestelmissä, kielletään. Tekoälyn vaikutus työelämään ja sosiaalijärjestelmiin on huomioitava päätöksissä.
 • Palvelujen saavutettavuus turvataan digipalveluiden lisäksi myös suoralla henkilökohtaisella kontaktilla. Sosiaaliturvaan on sisällytettävä asiointiin soveltuvan laitteiston hankinta. Digiopastusta ja tukea tulee olla helposti saatavilla.
 • Julkisten palvelujen turvaamiseksi rikkaiden verotusta on kiristettävä laskemalla ansio- ja pääomatulot yhteen ja verottamalla pääomatuloja samalla tavalla kuin palkkatuloja. Verotuksen tulee olla tulojen kasvaessa kiristyvää, eli progressiivista.
 • Luodaan asumiseen, julkisiin palveluihin ja työllisyyteen tarkoitettu eurooppalainen rahasto, joka rahoitetaan EKP:n rahantuotannolla. Rahasto lainaa valtioille, kunnille, osuuskunnille ja voittoa tavoittelemattomille laitoksille rahaa nollakorolla tai negatiivisella korolla. Rahastoa hallinnoidaan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti ammattiliittojen, naisyhdistysten, vuokralaisyhdistysten ja ekologisten liikkeiden kanssa yhteistyössä.

Eurooppa ympäristöasioiden edelläkävijäksi

Kapitalistiseen järjestelmään olennaisesti kuuluva pääoman voitontavoittelu ja järjestelmälle ominainen jatkuvaan kasvuun perustuva talousmalli aiheuttaa suurimman osan niistä ympäristöongelmista, jotka nyt kohtaamme. Pääoma hakee voittonsa sieltä, mistä se ne helpoimmin saa. Siksi kovin riisto kohdistuu usein kehittyvien maiden työntekijöihin, luonnonvaroihin ja ympäristöön. Pääoman voittojen sijasta luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin on aina oltava ensisijaisena tavoitteena.

EU:n ympäristöpolitiikka on alistettu suurten yhtiöiden voitontavoittelulle ja keinottelulle. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja kasvihuonekaasujen päästöjen voimakas kasvu osoittavat välttämättömyyden sovittaa talous ekologisesti kestäviin puitteisiin. Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä edes kahteen asteeseen, on suuria muutoksia tehtävä heti, aikaa niiden toteuttamisille on vain muutamia vuosia.

Koko nykyinen elämäntapamme ja talouden rakenne on muutettava. Kulutus on sopeutettava luonnon kantokykyyn ja talouden rakenne on muokattava tätä tavoitetta palvelevaksi. Vain näin voidaan turvata inhimillisen elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Talous on mahdollista muuttaa ympäristölle vähemmän tuhoisaksi noudattamalla vasemmiston laajasti kannattamia linjauksia omaisuuden ja pääomien tiukemmasta progressiivisesta verottamisesta, laajentamalla julkisia palveluita sekä tarjoamalla ihmisille kohtuuhintaista asumista ja koulutusta sekä riittävää terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa samalla lyhentäen työaikaa. Nämä muutokset eivät ole radikaaleja, mutta ne vähentävät ekologisesti kestämättömän talouskasvun kannustimia ja mahdollistavat systeemin muuttamisen turvaten ihmisille heidän tarvitsemansa peruspalvelut ja turvan.

On irtauduttava EU:n teollista tehomaataloutta suosivasta maatalouspolitiikasta, joka on ristiriidassa Suomen ja muiden EU-maiden sekä kehittyvien maiden perheviljelmien tarpeiden kanssa. Samalla on edistettävä kestäviä viljelymenetelmiä, luomutuotantoa sekä maanviljelijöiden mahdollisuuksia kehittää osuustoiminnallisia ratkaisuja.

Me vaadimme, että:

 • EU:ssa on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin energian säästämiseksi ja luovuttava kasvihuonekaasujen päästöjä tuottavien energiamuotojen tukemisesta. Kasvihuonekaasujen päästöjä on radikaalisti vähennettävä lähivuosien aikana.
 • Luonnon monimuotoisuuden heikentäminen on pysäytettävä välittömästi. Metsien hakkuita on vähennettävä ja metsien aktiivinen uudelleenistutus on aloitettava.
 • On luovuttava lisäydinvoiman rakentamisesta ja tuettava paikallisen uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä investointeja ja tutkimusta.
 • Lähiruoan tuotanto ja kansallisen tason omavaraisuus on turvattava. Paikallistaloutta on edistettävä esimerkiksi kumppanuusmaataloutta tukemalla ja edistämällä.
 • Kasvipohjaisen ruoan ja kasviproteiinin tuotantoa ja tarjontaa on lisättävä eläinperäistä ruokaa eettisempänä, ekologisempana ja usein terveellisempänä vaihtoehtona.
 • Eurooppalaisella yhteistyöllä on vahvistettava eläinten oikeuksia ja hyvinvointia sekä lisättävä kunnioitusta eläimiä kohtaan. Turkistarhaus, eläinkokeet ja tuotantoeläinten häkkikasvatus on kiellettävä EU:ssa.
 • On estettävä komission ehdottama EU:n asetus, jonka mukaan kriittisten ja strategisten raaka-aineiden saatavuus olisi tärkeämpää kuin ympäristönäkökohdat ja kansalaisten edut ja oikeudet.
 • Merenpohjan kaivostoiminta on kiellettävä.
 • Lupa kaivostoimintaan on myönnettävä paikallisten asukkaiden elinehtoja kunnioittaen vain valtionyhtiöille.
 • On säädettävä eurooppalainen lentovero.
 • Ilma- ja meriliikenteen polttoaineiden verovapaus on poistettava.
 • On luovuttava luonnonvaroja tuhlaavasta ja ympäristölle haitallisesta kilpavarustelusta ja sotaharjoituksista ja tunnustettava, että sodat aiheuttavat suuria inhimillisiä kärsimyksiä ja suuria ympäristötuhoja.
 • EU:n on toimittava aktiivisesti kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan ja Palestiinaan.
 • Liikenteen ympäristölle aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi tavoitteena tulee olla yksityisautoilun vähentäminen muun muassa julkista liikennettä kehittämällä.
 • EU:ssa maantieliikenteen suurimmaksi nopeudeksi asetetaan 90 km/h.
 • Arktisen herkän luonnon suojelu on otettava keskeiseksi tehtäväksi.
 • Kaikissa ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi tehtävissä toimenpiteissä on aina huomioitava sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Köyhiä ei voi laittaa maksamaan rikkaiden aiheuttaman ympäristökriisin laskuja.

Feministinen näköala

Feministinen eri sukupuolten ja erilaisten ihmisten tasa-arvoa puolustava politiikka on edellytys rauhan, itsemääräämisoikeuden, vapauden ja tasa-arvon Euroopan luomisessa. Feminismi on vastakohta militarismille ja se kritisoi kapitalistista ja patriarkaalista yhteiskuntaa luomalla elämää puolustavan vaihtoehdon ihmisten ja luonnon riistoon perustuvalle taloudelle.

Naisille ja muun sukupuolisille on taattava yhtäläiset oikeudet miesten kanssa ja tehtävä näin loppu epätasa-arvosta sen kaikissa muodoissa. Sukupuolten väliset palkka- ja eläke-erot on tasoitettava. Hoivatyön, joka lepää edelleen lähes yksinomaan naisten harteilla, arvo on tunnustettava ja jaettava se uudelleen kaikkien kesken.

Vasemmistofeminismi vastustaa kaikkea sortoa, perustuu se sitten luokkaan, sukupuoleen, etniseen alkuperään, ihonväriin, seksuaaliseen identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai ikään. Tämä sorrosta vapautumisen näkökulma erottaa sen liberaalifeminismistä. Vasemmistofeminismille ei riitä, että päättäjiksi valitaan tietyn sukupuolen edustajia, sillä se ei takaa, ettei näiden ajama politiikka kuitenkin edelleen pidä yllä sortavia rakenteita.

Vaikka Suomessa tilanne abortin suhteen on kelvollinen, haluamme taistella oikeudesta aborttiin ja ehkäisypalveluihin kaikkialla Euroopassa. Tämä oikeus on kirjattava EU:n perussopimuksiin.

Me vaadimme, että:

 • Istanbulin yleissopimuksen vaatimukset naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta pannaan täytäntöön kaikkialla Euroopassa. Sukupuolittunut ja perhe- ja parisuhdeväkivalta on kitkettävä.
 • Naisten ja muunsukupuolisten murhaaminen parisuhteessa on tunnistettava omaksi erityiseksi ilmiökseen EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 • Kaikkien oikeus yhtäläisiin työehtoihin ja palkkaukseen on taattava ja EU:n samapalkkaisuusdirektiivi on otettava käyttöön kaikkien jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.
 • Kaikille on taattava oikeus riittävään toimeentuloon sukupuoleen katsomatta myös eläkkeellä.
 • EU:n on asetettava direktiivi, joka velvoittaa EU:n jäsenvaltiot tarjoamaan pääsyn äitiysterveydenhuollon palveluihin ennen ja jälkeen synnytyksen, vapaaehtoiseen perhesuunnitteluun sekä ilmaiseen, turvalliseen ja lailliseen aborttiin.
 • Kaikille on EU:ssa taattava yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet parisuhteeseen, avioliittoon ja vanhemmuuteen.
 • LGBTQI+-identiteetit on tunnustettava oikeudellisesti ja ne on sisällytettävä turvapaikkaperusteisiin.
 • Syrjinnän vastaisia lakeja on edistettävä ja sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuva vihapuhe on määriteltävä niin, että siihen kyetään puuttumaan.

Vasemmisto yhteistyöhön!

Suomen kommunistinen puolue haluaa rakentaa monimuotoisen yhteistyön Eurooppaa, jossa etusijalla ovat ihmisten ja luonnon hyvinvointi, työntekijöiden oikeudet, demokratia, tasa-arvo ja solidaarisuus.

Tältä pohjalta teemme kevään europarlamenttivaaleissa vaalityötä Euroopan vasemmiston, muiden kommunististen ja radikaalien vasemmistolaisten puolueiden sekä EU-parlamentin Yhtyneen vasemmiston GUE/NGL-ryhmän kanssa.

Kaikkien maiden työläiset liittykää yhteen!