Kansallisomaisuutta ei saa rosvota!

Petteri Orpon (kok) johtama oikeistohallitus esittää valtion omistusosuuden pienentämistä useissa valtionyhtiöissä. Postin ja Gasumin osalta valtion vähimmäisomistusosuus olisi esityksen mukaan jatkossa 33,4 prosenttia ja VR:n ja Finavian osalta 50,1 prosenttia. Lisäksi valtio aikoo luopua kokonaan omistamastaan vuokra-asuntoyhtiö A-Kruunusta. Lisäksi aiotaan nostaa rajusti yhtiöiden johtajien palkkoja.

Tällä hetkellä valtio omistaa edellä mainitut yhtiöt kokonaan. Toisaalta valtion omistuksen alaraja aiotaan nostaa Kemijoki Oy:ssä nollasta prosentista 33,4 prosenttiin valtion omistaessa siitä nykyisellään 50,1 prosenttia.

Omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (rkp) on julkisuudessa kiistänyt, että taustalla olisi yhtiöiden myyntihaluja. Mutta mihin muuhun tällainen yksityistämisen mahdollistava muutos tarvitaan? Etenkin kokoomuksessa on haluja yksityistää laajasti valtion omaisuutta.

Posti pilkotaan pörssiä varten?

Postin osalta tilanne on erityisen hälyttävä. Kauppalehden tietojen mukaan hallitus valmistautuu viemään Postin pörssiin luopumalla enemmistöomistuksesta ja mahdollisesti pilkkomalla yhtiön. Pakettiliiketoiminnasta ja muista kasvavista Postin osista varmasti moni yksityinen, epäilemättä myös ylikansallinen yritys haluaisi oman osansa.

Perinteisen postinjakelun tilanne sen sijaan näyttää synkemmältä. Paperinen posti vähenee ja tätä tilannetta on valitettavasti myös Posti itse omilla palveluja heikentäneillä toimillaan ollut edistämässä. Sipilän hallitus avasi jo osoitteellisen postijakelun yksityisille yrityksille. Postin yksityistämisellä olisi entistä karummat vaikutukset postin jakeluun, jonka pitäisi olla julkinen peruspalvelu. Yksityistäminen vaikuttaisi taatusti myös työntekijöiden määrään ja työoloihin.

Voitontavoittelu polkee vastuullisuuden

Myös VR:n osittainen yksityistäminen olisi negatiivinen asia, vaikka valtion omistus säilyisikin vähintään 50,1 prosentissa. Yksityistäminen ei ainakaan turvaisi matkustajaliikenteen ja tavaraliikenteen hoitamista eri puolilla Suomea, puhumattakaan palvelutason parantamisesta.

Myös vuokra-asuntoyhtiö A-Kruunun yksityistäminen sekä energiayhtiö Gasumin ja Finavian enemmistöomistuksista luopuminen sopivat varsin huonosti yhteen kohtuuhintaisen asumisen ja vihreän siirtymän tavoitteiden kanssa.

Vaihtoehto yksityistämiselle

Läntisen ja pohjoisen Helsingin SKP:n osastot vastustavat valtion omistusosuuden alentamista valtionyhtiöissä ja niiden yksityistämistä. Kyse on yhtiöistä, jotka vastaavat eräistä peruspalveluista ja joilla on merkitystä muun muassa vihreän siirtymän toteuttamisessa, sanoo osastojen kannanoton valmistellut Jussi-Petteri Lappi.

Raideliikennettä on kehitettävä valtion ja kuntien toimesta pitkäjänteisesti koko maassa.  Samalla on pyrittävä siihen, että entistä useammalla kaupunkiseudulla olisi mahdollisuus toimivaan paikallisliikenteeseen.

Jos Kemijoki Oy nähdään hallituksessa edes huoltovarmuuden kannalta tärkeänä, miksi huoltovarmuutta ei nähdä tärkeänä, kun kyse on VR:stä, Finaviasta, Gasumista tai varsinkaan Postista? Perusoikeuksien turvaaminen ja koko Suomen kehittäminen edellyttää valtion omistuksen säilyttämistä täysimääräisenä näissä yhtiöissä.

Läntisen ja pohjoisen Helsingin SKP:n osastojen kokous 28.5.2024

(Kuva: Toivo Koivisto)