Tuki lakkotaistelulle perusoikeuksien puolesta

Orpon-Purran hallituksen ajamat heikennykset työelämään ja sosiaaliturvaan ovat saaneet vastaansa Suomessa poikkeuksellisen laajat lakot. SKP:n Helsingin piirikomitea tukee ammattiliittojen lakkotaisteluja. Kyse on perusoikeuksien ja demokratian puolustamisesta.

Hallituksen jääräpäisesti ajamat heikennykset on otettu suoraan Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja Keskuskauppakamarin ohjelmista. Kansalaiset eivät ole niille vaaleissa antaneet tukea, ja hallituspuolueista erityisesti Perussuomalaiset kertoivat ennen vaaleja ihan toisenlaisista tavoitteista.

Hallituksen ajama lakko-oikeuden kaventaminen ja ay-liikkeen aseman heikentäminen työehdoista sovittaessa on paluuta 1930-luvun Lapuanliikkeen aikoihin. Demokratia ei ole koskaan ollut vain määräajoin tapahtuvia vaaleja. Demokraattisiin oikeuksiin kuuluvat myös oikeus osoittaa mieltä muun muassa lakolla, ammatillinen järjestäytyminen ja sosiaaliset perusoikeudet, joita vastaan hallitus nyt hyökkää.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja hallituksen lakiin ajama vientivetoinen palkkamalli loukkaa ammattiyhdistysliikkeen sopimusvapautta. Se uhkaa tuomita naisvaltaisten matalapalkkaisten alojen työntekijät pysyvään palkkakuoppaan.

Leikkaaminen ei ole ratkaisu

SKP:n Helsingin piirikomitea pitää tärkeänä sitä, että ammattiyhdistysliike puolustaa lakkotaistelullaan myös sosiaaliturvaa. Työttömyysturvan leikkaaminen, irtisanomisten helpottaminen, ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus, aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen sekä asumistuen, toimeentulotuen ja vanhempainrahan heikentäminen lisäävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Niillä ei ratkaista julkisen talouden ongelmia eikä luoda lisää työpaikkoja.

Orpon-Purran hallituksen yritykset perustella leikkauksia vetoamalla julkiseen velkaan ovat perusteettomia. Hallituksen oma politiikka lisää julkista velkaa verohelpotuksilla, alentamalla veroasetetta, jakamalla yritystukia, ylläpitämällä työttömyyttä ja paisuttamalla asevarustelua.

Oikeistohallituksen ja työnantajien komentoon ei tarvitse eikä ole syytä alistua. Tuki ja solidaarisuus ammattiliitoille, jotka puolustavat työntekijöiden perusoikeuksia, ihmisten sosiaaliturvaa ja demokratiaa.

SKP:n Helsingin piirikomitea
11.3.2024