Reilun osuuskaupan puolesta – kommunistit ja sitoutumattomat

Tarjoaako HOK-Elanto edullista ruokaa ja palveluja? Lähellä, ympäristöystävällisesti ja reilusti? Onko tämän päivän osuuskauppa vaihtoehto kaupalliselle voitontavoittelulle?

Osuustoiminnan ihanteet ovat tänäänkin ajankohtaisia, mutta HOK-Elanto on etääntynyt niistä. Me haluamme palauttaa osuustoiminnan juurilleen: kehittää edullista, ekologisesti kestävää ja reilua osuustoimintaa, jonka hallinnossa kuuluu jäsenten ja työntekijöiden ääni.

Noin 680 000 jäsenen, lähes 7 000 työntekijän ja noin 2,5 miljardin euron liikevaihdon HOK-Elanto on iso tekijä Helsingin seudun yhdeksän kunnan alueella. Sillä on mahdollisuuksia vaikuttaa monella tavalla sekä kaupan että muuhun kehitykseen.

Hintoja alemmas, bonukset oikeudenmukaisemmiksi

Työttömyys, sosiaaliturvan leikkaaminen ja kohoavat asumismenot ovat tekemässä hyvästä ja monipuolisesta ruuasta etuoikeuden. Osuuskaupan pitää osaltaan huolehtia siitä, että ruokaturva kuuluu kaikille. HOK-Elannon on alennettava peruselintarvikkeiden ja muiden välttämättömyystuotteiden hintoja.

Hinnoittelu ja bonusjärjestelmä eivät saa suosia niitä, joilla on varaa ostaa paljon ja kallista, eikä myöskään hypermarketteja, kuten nyt. Erityisesti Alepa-lähikaupoissa on alennettava hintatasoa. Verkkokaupassa ja S-pankissa on huolehdittava ikäihmisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien kuluttajasuojasta.

Bonusjärjestelmä on muutetta oikeudenmukaiseksi. Jokaisesta eurosta pitää kertyä yhtä paljon bonusta eikä niin kuin nyt, että isoista ostoksista saa korkeamman bonusprosentin. Asiakasomistajaetuja on laajennettava kulttuurissa ja liikunnassa. Lehtipisteiden valikoimaa on monipuolistettava kulttuuri-, mielipide- ja työväenlehdillä.

Lisää ympäristötekoja

HOK-Elanto on kyennyt vähentämään energian kulutusta, päästöjä, hävikkiä ja jätteitä. Tätä muutosta pitää vauhdittaa ja ulottaa se yhä enemmän myös rakenteellisiin ratkaisuihin.

Kehittämällä monipuolisia lähipalveluja osuuskauppa voi vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä, asuinalueiden eriytymistä ja palvelujen keskittymistä. HOK-Elannon on syytä palata juurille myös alkamalla uudelleen kehittää – yhteistyössä muun S-ryhmän kanssa – omaa tuotantoa sellaisilla aloilla, jotka edistävät vihreää siirtymää.

Osuuskaupan on valinnoillaan ja markkinoinnissaan edistettävä siirtymistä teollisesta eläintuotannosta yhä enemmän kasviperäiseen ruokavalioon ja lähiruokaan. Osuuskaupan pitää olla reilu alkutuottajia kohtaan. On syytä helpottaa uusien osuuskuntien ja paikallisten pienten yritysten mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan osuuskaupan myymälöissä ja verkkokaupassa.

Paremmat työehdot ja lisää työpaikkoja

HOK-Elanto on iso työllistäjä ja sillä on Suomen suurimpana alueosuuskauppana myös mahdollisuus vaikuttaa kaupan ja eräiden muiden alojen työehtoihin. HOK-Elannon työntekijöistä suurin osa on naisia ja nuoria, joiden palkkataso on matala ja joista yli puolet on osa-aikaisia.

Osuuskaupan tulee irtaantua työnantajaliiton ja hallituksen linjauksista, jotka rajoittavat mahdollisuuksia parantaa matalapalkka-alojen työehtoja ja heikentävät työntekijöiden asemaa. HOK-Elannon tulee nostaa matalia palkkoja ns. yleistä linjaa enemmän.

Palvelujen ja myös työhyvinvoinnin parantamiseksi on palkattava lisää työntekijöitä. Työsuhteiden tulee olla ensisijassa kokoaikaisia ja osa-aikaisia vain työntekijän itse sitä halutessa. Osuuskaupan on käynnistettävä kokeiluja työajan lyhentämisestä ansiotasoa alentamatta. Yö- ja sunnuntaiaukioloja tulee vähentää. On jatkettava aktiivisesti maahanmuuttaneiden ja osatyökykyisten työllistämistä.

Solidaarisuutta – israelilaiset tuotteet boikottiin

Osuuskaupan tulee kehittää reilua kansainvälistä kauppaa ilman ylikansallisten yhtiöiden välistä vetämistä. Hankinnoissa pitää varmistaa, että ei käytetä lapsityövoimaa, ei poljeta työntekijöiden oikeuksia eikä pilata ympäristöä. Tämä eettinen vastuu tulee toteutua myös S-pankin sijoitustoiminnassa, sijoituksia ei pidä tehdä aseteollisuuteen. Osuuskaupan omassa toiminnassa pitää torjua rasismi.

Ostoboikoteilla niin kuluttajat kuin osuuskauppa voivat reagoida ihmisoikeuksien loukkauksiin. Esitämme, että HOK-Elanto poistaa valikoimistaan israelilaiset tuotteet ja boikotoi niitä niin kauan kuin Israel jatkaa Palestiinan alueiden laitonta miehittämistä, sotaa ja apartheid-politiikkaa. Ehdokkaamme ovat sitoutuneet tähän boikottiin.

Enemmän demokratiaa

Osuuskaupan asiakasomistajien eli jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Jäsenten aloitteiden roolia ja verkossa vaikuttamisen mahdollisuuksia on vahvistettava. Vaaleissa valittavan edustajiston päätösvaltaa tulee lisätä muun muassa investointeja ja palveluverkkoa koskevissa ratkaisuissa. Hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei pidä valita henkilöitä, jotka ovat kunnissa päättämässä kauppapaikoista. Avoimuudella ja demokratialla on ehkäistävä riskit korruptiosta. Johtajille ei pidä  maksaa kohtuuttoman isoja palkkoja.

HOK-Elannon on toiminnassaan vahvistettava ruotsin, maamme toisen virallisen kielen asemaa ja mahdollisuuksien mukaan palveluja myös muilla kielillä. Yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tulee edistää myös huolehtimalla toimipisteiden esteettömyydestä ja purkamalla eri sukupuoliin liittyviä haitallisia erotteluja.

Reilun muutoksen ääni

Nämä tavoitteet yhdistävät meitä työväenliikkeessä, ympäristö- ja kansalaisliikkeissä, eri puolueissa ja niiden ulkopuolella toimivia. Niiden puolesta haluamme kehittää yhteistoimintaa.

Anna äänesi 10.-22.4.2024 työväen ja kuluttajien osuustoimintaliikkeen ihanteiden, lähikaupan ja reilun osuustoiminnan puolesta!

(Reilun osuuskaupan puolesta -listan vaaliohjelma 2024)