Nurkkatien koulua ei saa lakkauttaa – Puistolan lähipalvelut turvattava

Veljekset

SKP:n Koillis-Helsingin osasto:

Opetusvirasto on jälleen kaivanut esiin kaupunginvaltuuston hylkäämän esityksen Nurkkatien koulun lakkauttamiseksi. Vuonna 2011 kaupunginvaltuustolle esitettiin Pajusen listan hengessä, että Nurkkatien ala-asteen koulun tiloista luovutaan vuoteen 2015 mennessä. Tuolloin esitys ei mennyt valtuustossa läpi. Kaupunginvaltuusto sen sijaan päätti, että Puistolan ala-asteen koulu (Puistolanraitti 18) ja Nurkkatien ala-asteen koulu (Nurkkatie 2) yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2013.


Sanoimme jo tuolloin, että yhdistämisellä tosiasiassa pedataan koulun myöhempää lakkauttamista. Kaupunginhallinnon lakkautusvimma on ihmeellinen monestakin syystä. Ensinnäkin, opetusviraston tekemät väestöennusteet eivät anna kuvaa siitä, että oppilaiden määrä laskisi alueella merkittävästi ja että laskusuunnassa olisi nähtävissä pysyvyyttä. Toiseksi, opetusvirasto on palveluverkon tarkastusehdotuksessaan lakkauttamassa Puistolan alueen ainoaa kouluyksikköä, jossa ei ole esiintynyt sisäilmaongelmia. Kolmanneksi, kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan Nurkkatien ja Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät sekä molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. Mitään tämänsuuntaista ei ole tapahtunut edes lakkauttamissuunnitelmien tultua julki.


Mikäli Nurkan toimipiste lakkaa mm. monelta Heikinlaaksolaiselta lapselta katoaa lähikoulupiste. Matka oman koulun toiseen toimipisteen Tenavatielle tai Raitille on käytännössä pidempi kuin matka alueen toiseen kouluun Puistolan peruskouluun Koudantielle. Nyt kaavailtu opetusviraston ehdotus vaikuttaa koko alueen nykyisiin ja tuleviin oppilaisiin sekä siihen, missä yksikössä tai missä Puistolan koulussa he tulevaisuudessa opiskelevat. Käytännössä esitys piirtää alueen koulurajat uusiksi.


Koulutoiminnan loppuminen monitoimitalosta käynnistänee myös aiemmin esillä olleen kirjaston lakkautuksen. Vaaravyöhykkeellä on myös leikkipuiston ja iltapäiväkerhon toiminta.


Nurkan monitoimitalo on Puistolalaisten asukkaiden olohuone, jonka oleellinen kivijalka on koulu. Sen toimintaa on kehitettävä yhdessä Puistolan asukkaiden kanssa.


Helsingissä 25.3.2014


SKP:n Koillis-Helsingin osasto