Kuntien palvelujen heikentäminen lopetettava

SKP:n Maunula – Pakilan osaston kannanotto 16.10.2013

Jyrki Kataisen hallitus on sopinut kuntien palvelujen karsimisesta miljardilla eurolla ja vaatii kuntia lisäksi vähentämään menojaan muun muassa työntekijöitä vähentämällä toisen miljardin euron verran. Pääministeri Kataisen mukaan ensi keväänä on tulossa vielä lisää menoleikkauksia.

SKP:n Maunula –Pakilan osasto vastustaa julkisten palvelujen heikentämistä ja työpaikkojen vähentämistä. Hallituksen sopima linja tarkoittaa esimerkiksi Helsingissä menojen leikkaamista ainakin sadalla miljoonalla eurolla ja noin 2 000 työpaikan vähentämistä. Kuntien palvelujen heikentäminen lisää eriarvoisuutta ja kuntien rahoituksen leikkaamisesta hyötyvät vain yksityisiä palveluja tarjoavat firmat. Miksi SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden ministerit ovat mukana tällaisessa oikeistolaisessa politiikassa?

Palveluihin ja työllisyyteen tarvitaan lisää rahaa

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi toteuttaa samaa julkisten palvelujen heikentämisen linjaa, kuin Kataisen hallitus, vaikka kaupungin talous on ylijäämäinen kun otetaan lukuun myös kaupungin omat liikelaitokset.

Pajusen esitys vähentää sosiaali-, terveys-, sivistys- ja henkilöstötoimen resursseja. Sivistys- ja henkilöstömenot kasvaisivat nimellisesti vain 0,5 % ja sosiaali- ja terveystoimen menot 1,6 %, vaikka kustannustaso nousee paljon enemmän, asukasmäärä kasvaa noin 8 500 ja kunnan tehtävät lisääntyvät. Lasten ja nuorten hyvinvointiin viime vuosina varatun 6 – 10 miljoonan erillisrahoituksen Pajunen esittää lopetettavaksi.

Vaikka työttömyys on kasvanut Helsingissä vuodessa yli 20 prosentilla, ei budjettiesitykseen sisälly yhtään euroa lisää työllisyyden hoitamiseen.

Lisäksi kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää Helsingin Energian ja Sataman yhtiöittämistä kokonaan ja Palmian yhtiöittämisen selvittämistä. Tämä tulisi helsinkiläisille kalliiksi, kun osa nykyisten liikelaitosten tuotoista menisi yhteisöverona valtiolle ja yhtiöiden voittojen tulouttaminen muihin palveluihin vaikeutuisi.

SKP:n Maunula- Pakilan osasto vaatii, että Helsingin ja sen liikelaitosten ylijäämistä ohjataan lisää rahaa lapsiperheiden, vanhusten ja muiden helsinkiläisten peruspalveluihin ja työllisyyteen. Kouluja, terveysasemia ja muita lähipalveluja ei saa karsia.

Samalla osasto toteaa, että maunulalaisten vuosia jatkunut toiminta on tuonut tulosta: Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uuden rakennuksen rakentaminen sisältyy budjettiesitykseen. Kaupungin tulee osoittaa varoja myös Asukastalon Saunabaarin toiminnan laajentamiseen alueen demokratiatilana.