Terveysasemien vähentämisen tavoite on hylättävä

Kirje Helsingin kaupungin sote-lautakunnalle

Terveysasemien vähentämisen tavoite on hylättävä

Vetoamme teihin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet, että hylkäätte lautakunnalle tehtyyn esitykseen sisältyvän tavoitteen terveysasemien vähentämisestä. Pidämme hyvänä sitä, että virkamiesvalmistelussa on luovuttu alkuvuodesta julkisuudessa esitetystä terveysasemien rajusta vähentämisestä. Mielestämme lautakunnan ei pidä kuitenkaan hyväksyä pöydällä olevaan esitykseen sisältyvää tavoitetta terveysasemien määrän vähentämisestä nykyisestä 23:sta 20:een tai jopa alle sen.

Helsingin asuinalueiden väliset suuret terveyserot nousivat viime viikolla näkyvästi esille uutisissa. Jo aiemmin on kerrottu tutkimuksista, jotka osoittavat pienituloisten ja suurituloisten elinajanodotteen välisen eron rajusta kasvusta 2000-luvulla.

Kattavalla terveysasemaverkolla, jossa palveluihin on kaikille helppo päästä, on tärkeä merkitys terveys- ja hyvinvointierojen vähentämisessä. Jos lähiterveysasemia vähennetään, vaikeuttaa se lapsiperheiden, työttömien, eläkeläisten ja muiden pienituloisten palvelujen saamista. Terveysasemien kehittäminen lähipalveluina on olennaista myös ennalta ehkäisevän toiminnan kannalta. Lähiterveysasemia tarvitaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen välisen yhteyden parantamisessa.

Helsingin kaupungilla on varaa ylläpitää kaikki nykyiset terveysasemat ja kehittää niiden palveluja. Sen sijaan kaupungilla ei ole varaa lisätä terveyseroja ja syrjäytymistä. Jos kynnys terveysasemalle lähtöön nousee, voivat seurauksena olla sekä sairastuneelle että kaupungille vielä isommat laskut. Helsingin kaupungin tulos oli viime vuonna noin sata miljoonaa budjetoitua parempi ja noin 150 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Muistutamme sote-lautakunnan jäseniä kaupungin omista selvityksistä, jotka osoittavat pienten terveysasemien olevan niin palvelujen kattavuuden, asukkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyden kuin taloudellisen tehokkuuden kannalta parhaita. Tästäkin syystä lautakunnalle tehdyn esityksen ”Johtopäätökset”-luvusta tulee poistaa kaksi ensimmäistä kappaletta, joilla pyritään sitomaan lautakunnan kädet myöhemmin tapahtuvaan terveysasemien määrän vähentämiseen 20:een tai jopa alle 20.een. Tällaisten sitoumusten sijasta tulee lautakunnan esittää kaupungin ensi vuoden budjettiin reaalisesti tuntuvaa lisäystä terveyspalvelujen rahoitukseen.

Helsingissä 19.8.2013

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö