Pajusen leikkauslistat hylättävä

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii kaupunginhallitusta hylkäämään kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esittämän budjettiraamin, jolla aiotaan leikata palvelujen rahoitusta ensi vuonna noin 120 miljoonalla eurolla ja lopettaa kolmessa vuodessa yli 3000 työpaikkaa.

Kokoomuslaisen kaupunginjohtajan esittämä leikkauslista heikentäisi helsinkiläisten palveluja ja pahentaisi työttömyyttä. Yli 3 000 työntekijän vähentäminen lisäisi jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakkaa ja työuupumusta. Se tuhoaisi 8 prosenttia kaupungin työpaikoista.

Helsingin viime vuosina kassatalletuksiin keräämät yhteensä miljardin euron ylijäämät ja energialaitoksen tällekin vuodelle ennustettu 250 miljoonan euron voitto osoittavat, että kaupungilla on päinvastoin varaa lopettaa palvelujen alibudjetoiminen ja elvyttää taloutta.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea tukee SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän esittämää runsaan 100 miljoonan euron elvytysohjelmaa. Sillä parannetaan peruspalveluja, lisätään henkilöstöä ja parannetaan työntekijöiden palkkoja, alennetaan joukkoliikenteen lippujen hintoja, lisätään asuntojen rakentamista ja investoidaan uusiutuvaan energiaan.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea, 25.3.2009