SKP:n ja Helsinki-listojen vaaliteesit 2017

Asukasdemokratiaa! Haluamme avata vaikuttamisen väyliä helsinkiläisille. Osallistuva demokratia on vaihtoehto vallan keskittämiselle pieneen piiriin pormestarimallilla. Helsingin satojen miljoonien eurojen ylijäämistä pitää ohjata lisää rahaa helsinkiläisten hyvinvointiin. Tule mukaan tekemään asukkaiden Helsinkiä!

Lähipalvelujen puolesta Päiväkodit, peruskoulut, sosiaali- ja terveysasemat, kirjastot, liikuntapaikat ja muut lähipalvelut kuuluvat kaikille. Ne pitää järjestää yleensä kävelyetäisyydellä.

Hallituksen sote-esitys on hylättävä! Julkiset sote-palvelut ovat perusoikeus. Niitä ei saa yhtiöittää eikä alistaa firmojen voitontavoittelulle. Peruspalvelut pitää järjestää ja päättää lähellä, kunnissa, ja pääosin kuntien itse tuottamana. Maakuntahallinnon vastuulle kuuluvat erikoistason palvelut. Ei terveyskeskusmaksuja.

Maksuton päivähoito ja koulutus Jokaisella lapsella on oikeus päivähoitoon, myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Koulutuksen tulee olla maksutonta varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Lisää opettajia ja tukea oppimiseen.

Vanhuspalvelut kuntoon! Jokaiselle kuuluu oikeus hyvään vanhuuteen. Ketään ei saa jättää yksin. Tarvitaan lisää palveluja kotiin ja myös lisää kodinomaisia laitospaikkoja.

Työttömille töitä ja kunnon palkka Kaupungin on työllistettävä sen sijaan, että se nyt maksaa ns. sakkomaksuja Kelalle kun ihmisiä pidetään pitkään työttömänä. Työaikaa voi lyhentää ansioita alentamatta. Pormestarien ökypalkkojen sijasta on nostettava työntekijöiden palkkoja. Pienyrittäjien asemaa on helpotettava.

Asumisen hinta alas! Vuokrille ja vuokrankorotuksille on pantava katto. Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tonttivuokrien jättikorotukset on kohtuullistettava. Kaupungille tulee perustaa oma rakennusliike.

Yleiskaava uusiksi! Asukkaiden mielipiteet sivuuttanut yleiskaava on avattava uuteen käsittelyyn. Keskuspuiston ja Vartiosaaren kaltaiset tärkeät viher- ja virkistysalueet on suojeltava.

Kulttuuri kuuluu kaikille Keskustakirjaston valmistuessa on lisättävä määrärahoja myös lähikirjastojen turvaamiseksi. Lisää kulttuuripalveluja lähiöihin ja tukea helsinkiläisille taiteilijoille.

Kohti maksutonta joukkoliikennettä Ensimmäisenä askeleena lasten, eläkeläisten ja työttömien maksuton joukkoliikenne.

Kivihiilivapaa Helsinki Helsingissä on siirryttävä asteittain uusiutuvaan energiaan ja säästettävä energiaa.

Solidaarinen Helsinki Me haluamme, että Helsingissä pidetään huolta jokaisen ja kaikkien hyvinvoinnista. On tehtävä loppu niin leipäjonoille, asunnottomuudelle kuin maahanmuuttajien syrjinnälle ja rasismille.