Edullisen ja reilun lähikaupan puolesta

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen vaalilistan ohjelma Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalissa 2016

Kaupalliselle voitontavoittelulle alistettu kehitys on johtanut lisääntyvään eriarvoisuuteen, työttömyyteen, ympäristöongelmiin ja demokratian kaventumiseen. Osuustoiminta voi tarjota mahdollisuuden kehittää vaihtoehtoja, jotka perustuvat osuuskunnan jäsenten, työntekijöiden ja kuluttajien yhteistoimintaan ja itsehallintoon. Osuustoiminnan perusidea työn tekemisestä ihmisten tarpeita varten eikä liikevoittojen kasvattamiseksi, on tänäänkin ajankohtainen.

Osuustoiminnalla on Suomessa edelleen vaikuttavat perinteet ja merkittävä asema varsinkin päivittäistavarakaupassa. Lisäksi on syntynyt uusia osuuskuntia, ruokapiirejä, jakamistaloutta ja yhteisötaloutta, joissa on paljon samoja tavoitteita, joille edistysmielinen osuustoimintaliike syntyi. Sekä perinteisen että uuden osuustoiminnan piirissä haetaan vastauksia 2000-luvun alun haasteisiin, kuten työllisyys ja työllistäminen, ekologisesti kestävät tuotanto- ja kulutustavat, uusiutuva energiatalous, muuttoliikkeet, reilu kauppa ja pankkien vallan rajoittaminen.

Helsingin Osuuskauppa Elannolla on noin 600 000 asiakasomistajaa ja yli 40 % osuus pääkaupunkiseudun päivittäistavarakaupasta. Suurena toimijana se vaikuttaa laajasti kaupan, ravintola-alan ja muiden palvelujen kehitykseen. Tähän on liittynyt myös kielteisiä ilmiöitä, kuten kytkökset kunnallisiin kaavoitusratkaisuihin. Periaatteessa osuustoiminta voisi kuitenkin olla vaihtoehto Euroopan unionin kiihdyttämälle keskittymiselle ja ylikansallisten yhtiöiden vallalle.

Pyrkimys kasvattaa markkinaosuutta ja liikevoittoja on pitkälle syrjäyttänyt HOK-Elannossa osuustoiminnan edistykselliset tavoitteet ja pienituloisten ihmisten edut. Sen toiminnassa on korostettu yksipuolisesti suuria yksiköitä ja suosittu bonuksilla ja edullisemmilla hinnoilla niitä, joilla on varaa kuluttaa paljon rahaa ja hakea omalla autolla palveluja Prismoista. Työnantajaliitossa S-ryhmän edustajat ovat ajaneet työehtojen heikentämistä ja kaupan aukioloaikojen pidentämistä, joka vaikeuttaa työntekijöiden lisäksi myös pienkauppojen asemaa.

Kommunistien ja edistysmielisten ryhmän edustajat HOK-Elannon edustajistossa ovat esittäneet muun muassa ruuan hintojen alentamista, bonus-järjestelmän muuttamista pienituloisten hyväksi, lähikauppojen kehittämistä, rajoituksia kaupan yö- ja sunnuntai-aukioloihin, luopumista osallistumisesta ydinvoimalahankkeisiin, S-pankin eettisten periaatteiden vahvistamista, oman tuotannollisen toiminnan uudelleen aloittamisesta, Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla valmistettujen tuotteiden boikotoimista sekä yhteistyötä uusien osuuskuntien kanssa. Olemme myös puolustaneet kaupan työntekijöiden oikeuksia.

Osuuskauppa HOK-Elannon edustajiston vaalissa 18.-29.huhtikuuta on kyse siitä, ohjaako HOK-Elannon toimintaa kaupallinen voitontavoittelu vai kehitetäänkö edullista ja reilua osuustoimintaa. Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen ehdokaslista tarjoaa vaikuttamisen väylän jokaiselle, joka haluaa, että HOK-Elanto kehittää lähikauppaa, toimii ruuan hinnan alentamiseksi, turvaa työntekijöille kunnolliset työehdot, lisää jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja tarjoaa vaihtoehdon koville kapitalistisille arvoille.

Lähikaupan puolesta

  • Alepa-lähikaupoissa on laajennettava valikoimaa ja alennettava hintoja. Palveluja ei pidä keskittää yhä isompiin kauppakeskuksiin ja vaan osuusliikkeen on osaltaan edistettävä alueellisesti monipuolista palvelujen kehitystä. Myymäläverkkoa on kehitettävä niin, että kaupat ovat joko kävelyetäisyydellä tai joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät.

Sosiaalinen vastuu

  • Tarjouksia ja bonus-järjestelmää on kehitettävä niin, että erityisesti työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja muut vähävaraiset hyötyvät niistä. Kulttuurin, liikunnan ja joukkoliikenteen aloilla tarjottavia jäsenetuja on lisättävä. Uusien osuuskuntien ja pienyrittäjien mahdollisuuksia saada tuotteitaan myyntiin HOK-Elannossa on syytä parantaa.

Ympäristöystävällisyys

  • On lisättävä puhtaiden kotimaisten, erityisesti lähellä tuotettujen elintarvikkeiden ja luomutuotteiden saatavuutta. Geenimuunneltuja ja vailla gmo-merkintää olevia tuotteita ei pidä ottaa myyntiin, koska niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi. On siirryttävä yhä laajemmin energian säästämiseen, uusiutuvaan energiaan ja kierrätykseen perustuviin toimintamalleihin.

Työllisyys ja työehdot

  • HOK-Elannon tulee edistää työllisyyttä, oikeudenmukaisempaa tulonjakoa ja työhyvinvointia. Työsuhteiden tulee olla ensisijassa kokoaikaisia ja työaikoja on kehitettävä työntekijöille sopivalla tavalla. On kokeiltava työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6 tunnin työaikamallilla tai 35 tunnin työviikkoon. Palkkahaitaria on kavennettava nostamalla matalia palkkoja. Yö- ja sunnuntaityötä tulee rajoittaa, eikä niistä maksettavia korvauksia saa heikentää. Työntekijöiden tulee saada valita edustaja myös osuuskaupan hallitukseen.

Reilua kauppaa

  • Naapurimaiden ja kehitysmaiden osuuskuntien ja muiden tuottajien kanssa on kehitettävä reilua ja suoraa kauppaa ohi ylikansallisten yhtiöiden. Kaikissa hankinnoissa tulee taata, että ei käytetä lapsityövoimaa, poljeta työntekijöiden oikeuksia eikä aiheuteta ympäristötuhoja. Apartheid-politiikkaa harjoittavan Israelin tuotteita tulee boikotoida. Osuuskaupan toiminnassa tulee torjua rasismi sekä kaikkinainen syrjintä. Osuuskaupan tulee kehittää myös omaa tuotannollista toimintaa ja edistää paikallistaloutta.
  • S-Pankkia on kehitettävä työtätekeviä, eläkeläisiä, opiskelijoita, muita pienituloisia ja tavallisia ihmisiä palvelevana kansanpankkina. Sen tulee olla vaihtoehto liikepankkien ahneudelle ja voitontavoittelulle. S-Pankin tulee olla turvallinen säästöjen tallettamisessa ja tarjota pääsääntöisesti maksuttomia tai hyvin edullisia palveluja.

Jäsenvaltaisuus

  • Jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä esimerkiksi järjestämällä alueellisia jäsenfoorumeita ja kehittämällä osuuskaupan verkkosivuilla vaikuttamisen kanavia. Osuuskaupan jäsenten valitseman edustajiston asemaa ja päätösvaltaa tulee vahvistaa. HOK-Elannon hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei pidä valita henkilöitä, jotka ovat kuntien hallituksissa tai lautakunnissa päättämässä kauppapaikoista. Johtajien ylisuuria palkkoja ja palkkioita tulee kohtuullistaa.

Jokainen ääni työväenliikkeen ja edistysmielisen osuustoiminnan ihanteiden puolesta on tärkeä!

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen vaalilista

Ehdokaslistan ehdokkaat