Näpit irti Lapinlahdesta!

Helsingin kaupunkiympäristötoimiala uhkaa taas myydä Lapinlahden entisen sairaalan rakennukset ja nakertaa autotunnelille osan Lapinlahden puistosta. Kaupallinen voitontavoittelu näyttää olevan kaupungin johdossa tärkeämpää kuin asukkaiden hyvinvointi sekä kulttuuri- ja luontoarvot.

Valmisteilla oleva esitys Lapinlahden arvorakennusten myymisestä kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n hallitsemalle yhtiölle kuvaa sitä, miten kaupunkisuunnittelussa taloudelliset kytkökset syrjäyttävät asukkaiden mielipiteet. Vaikka helsinkiläisten laaja vastustus johti silloisen pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ajaman yksityistämishankkeen kaatumiseen, on NREP:n kanssa käynnissä uusi hanke ja Vapaavuori on siirtynyt NREP:n palkkalistoille.

NREP on jo saanut arvokkaan tontin Suvilahdesta perusteettomana ”hyvityksenä” yhtiön aiemman Lapinlahti-hankkeen kaatumisesta. Nyt se valittelee Lapinlahden kunnostamisen kustannuksia – ilmeisesti saadakseen lisäetuja keinottelubisneksiinsä.

Lyhytnäköiset taloudelliset edut ovat johtamassa myös Lapinlahden hienon puiston kaventamiseen Länsisataman autotunnelin rakentamiseksi. Kun Eteläsatamaan alettiin suunnitella toimitila- ja asuntorakentamista, eivät Helsingin Satama Oy ja laivayhtiöt halunneet siirtää autolauttaliikennettä Vuosaaren satamaan. Sen sijaan se siirrettiin Jätkäsaareen, vaikka sinne on vaikea järjestää laajaa autoliikennettä ja autotunnelin rakentamista rajoittavat Helenin maanalaiset varmuusvarastot. Nyt Länsisataan kaavaillaan tunnelia, joka lohkaisisi osan Lapinlahden suojellusta puistosta.

Kaupungin kannettava vastuunsa

SKP:n Helsingin piirikomitea vaatii kaupunkia ottamaan vastuun Lapinlahteen muodostuneen kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin kaikille avoimen keskuksen toiminnan jatkumisesta. Keinotteluvoittoja tavoitteleva NREP ei sovi Lapinlahden omistajaksi.

Kaupungilla on alueen kulttuurihistoriallisten rakennusten omistajana huolehdittava myös rakennusten kunnostamisesta. Viime vuonna taas reippaasti yli 300 miljoonan ylijäämän (jonka lisäksi tulevat vielä kaupungin yhtiöiden voitot) keränneellä Helsingillä on siihen rahaa.

Lisäksi piirikomitea esittää autolauttaliikenteen siirtämistä Vuosaaren satamaan ja luopumista Lapinlahden puistoa kaventavista tunnelihankkeista.

SKP:n Helsingin piiri tukee Lapinlahti-yhteisön käynnistämää kuntalaisaloitetta Lapinlahden alueen ja rakennusten säilyttämiseksi julkisessa omistuksessa.

SKP:n Helsingin piirikomitea
14.2.2024

(Kuva Lapinlahti-kuntalaisaloitteen julkistamistilaisuudesta 5.2.2024)