Helsingin budjettiesitys jatkaa palvelujen alimitoittamista

Esitys Helsingin ensi vuoden talousarvioksi ei tuo korjausta palvelujen resurssien riittämättömyyteen. Esityksen mukaan toimintamenot, joilla palveluja järjestetään, kasvavat tänä vuonna toteutuviin menoihin verrattuna vain 2,3 % ns. kunta-Helsingissä ja 3,4 % sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa.

SKP:n Helsingin piirikomitea pitää käsittämättömänä sitä, että kaikki kaupunginhallituksessa istuvat puolueet kokoomuksesta Vasemmistoliittoon ovat yksimielisesti hyväksyneet monia peruspalveluja heikentävän linjan, vaikka kaupunki tekee tänä vuonna 460 miljoonaa ylijäämää, sen pankkitileillä on 1,8 miljardia ja lainasaatavia on kaksi kertaa enemmän kuin velkoja. Samaan aikaan kun palvelujen resurssipula jatkuu, esitetään investointien paisuttamista ennätystasolle, yli miljardiin euroon, mutta rahaa ei muka riitä Lapinlahden arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen.

Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen rahoitukseen esitetään vain 2,8 % enemmän kuin tänä vuonna käytetään. Lisäys ei riitä korvaamaan edes kustannusten nousua, saati turvaamaan päiväkoteihin ja kouluihin riittävät resurssit. Sama koskee kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 2 % lisäystä tämänvuotisesta.

Toteuttaa Orpon-Purran linjaa

Kaupunki voisi uuden sote-lainkin puitteissa ohjata satojen miljoonien ylijäämistään lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esittämällä niihin vain valtion tarjoaman rahoituksen myös vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat toteuttavat Helsingissä Orpon ja Purran hallituksen leikkauspolitiikkaa, jota ne eduskunnassa arvostelevat. Se näkyy myös lähiterveysasemien karsimisena.

Kun kaupungin henkilöstömenot ovat yhteensä noin 2,1 miljardia euroa, ei 7 miljoonan palkkakehitysohjelma riitä alkuunkaan korjaamaan matalien palkkojen ja työllistämisen ongelmia. Stadin asukastalojen riittämättömiin määrärahoihin ei esitetä mitään lisäystä, vaikka kaupunkistrategiassa luvataan edistää osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Tarvitaan tasokorotus

Asukastoiminnan tuloksena budjettiesitykseen on saatu 20 miljoonaa kaupungin asuntoyhtiöiden HEKAn ja HASOn pääomittamiseen. Käytetäänkö se vuokrankorotusten alentamiseen, jää kuitenkin auki ja riippumaan asukkaiden aktiivisuudesta.

SKP:n piirikomitea vaatii perusteellista muutosta Helsingin budjettilinjaan. Satojen miljoonien ylijäämistä on ohjattava rahaa, jolla tehdään tasokorotus palvelujen määrärahoihin. Se tarvitaan muun muassa koulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen pienentämiseen, hoitojonojen purkamiseen ja kotihoitoon, palkkauksen parantamiseen ja vakanssien lisäämiseen, joukkoliikenteeseen ja ympäristönsuojeluun. Kaupungin asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi on asetettava ylijäämien kasaamisen ja kiinteistöbisneksen edelle.

SKP:n Helsingin piirikomitea
9.11.2023