Ay-liikkeen joukkovoimaa tarvitaan

Elinkeinoelämän keskusliitto ja oikeistohallitus ajavat työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisten sosiaaliturvaan heikennyksiä, jotka voidaan torjua vain ottamalla laajasti käyttöön ammattiyhdistysliikkeen joukkovoima. SKP:n Helsingin piirikomitea tukee tässä kamppailussa ammattiyhdistysliikettä.

Orpon ja Purran hallituksen esittämillä heikennyksillä ei vahvisteta julkista taloutta. Leikkaamalla työttömyysturvaa, asumistukea, aikuiskoulutustukea, vanhempainvapaata, sairauspäivärahaa ja vuorotteluvapaata vain lisättäisiin heikommassa asemassa olevien ongelmia ja eriarvoisuutta. Sillä ei tasapainoteta julkista taloutta vaan rahoitetaan hyvätuloisille ja yrityksille annettavia verohelpotuksia.

Aikomus sitoa palkankorotusten enimmäistaso vientialojen sopimuksiin loukkaa ammattiliittojen neuvotteluvapautta ja sementoi naisvaltaisten alojen palkkojen jälkeenjääneisyyden. Tämä vaikeuttaisi kansantaloudelle – ja myös vientialojen työntekijöille – tärkeiden julkisten palvelujen henkilöstöpulan poistamista.

Lakko-oikeutta rajoittamalla, lakkosakkoja lisäämällä ja työntekijöiden irtisanomissuojaa heikentämällä hallitus pyrkii vahvistamaan työnantajien isäntävaltaa ja heikentämään ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia puolustaa työntekijöiden etuja ja oikeuksia.

SKP:n Helsingin piirikomitea korostaa, että Suomen julkinen velka on kansainvälisesti vertaillen pieni ja sitä lisäävät lähivuosina eniten valtavat asehankintamenot. Leikkauspolitiikalla vain pahennetaan talouden taantumaa.

Työehtojen ja sosiaaliturvan heikentämisen sijasta pitää panostaa työntekijöiden osaamiseen ja hyvinvointiin, uusia työpaikkoja luoviin investointeihin ja ekologisen rakennemuutoksen toteuttamiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Satoja miljoonia ylijäämää tekevä Helsinki voi olla tässä aloitteellinen nostamalla palkkoja ns. Helsinki-lisällä, palkkaamalla lisää työntekijöitä ja parantamalla palveluja.

SKP:n Helsingin piirikomitea
27.11.2023

(Artikkelin kuva: STTK)