Helsingin jättivoitoista ohjattava rahaa palveluihin

Helsinki tekee kaupungin uusimman talousennusteen mukaan tänä vuonna peräti 454 miljoonaa euroa voittoa. Samaan aikaan kaupungille valmistellaan talousarviota, jonka mukaan sosiaali-, terveys- ja monista muista palveluista pitää taas karsia.

Läntisen ja pohjoisen Helsingin SKP:n osastot vaativat kaupunginvaltuutettuja ja erityisesti pormestareita lopettamaan huijaamisen siitä, että ei muka ole rahaa. Tälle vuodelle ennustetun yli 450 miljoonan euron ylijäämän lisäksi voittoa tekee myös kaupungin energiayhtiö Helen Oy.

Tälle vuodelle ennustettu ylijäämä on noin sata miljoonaa enemmän kuin viime vuonna kertynyt ylijäämä, joka sekin oli valtava. Tilinpäätöstiedot osoittavat, että ylijäämistä suuri osa, toista miljardia makaa kaupungin pankkitileillä. Osa on mennyt rakentamiseen, mutta palvelujen resurssit ovat heikentyneet.

Tasokorotus palvelujen rahoitukseen

SKP:n osastot vaativat ylijäämien paisuttamisen ja palvelujen alibudjetoimisen lopettamista. Ensi vuoden talousarviossa on tehtävä tasokorotus sosiaali-, terveys-, opetus-, kulttuuri- ja muiden peruspalvelujen määrärahoihin. Työntekijöiden arvostus pitää näkyä myös parempana palkkana ja se pitää maksaa ajallaan. Lisäksi on alennettava kaupungin vuokra-asuntoyhtiö HEKAn vuokrankorotuksia, Helenin hintoja ja joukkoliikenteen maksuja.

On lopetettava salailu budjettivalmisteluissa. Pormestarin johdolla valmisteltavat talousarvioesityksen pohjapaperit on julkaistava jo ennen kuin niistä ryhdytään neuvottelemaan kaupunginhallituksessa.

Läntisen ja pohjoisen Helsingin SKP:n osastot
30.8.2023