Helsingfors röda valmanifest

Riksdagsvalet hålls i en tid som präglas av kriser, oro och farhågor. De offentliga tjänsterna befinner sig i en finansieringskris, prisökningen har accelererat, faran för krig har ökat och miljöförstörelsen hotar. En grundläggande förändring av utvecklingen behövs.

Istället för ett nytt vägval konkurrerar de nuvarande riksdagspartierna om hur mycket de offentliga utgifterna skärs ned. De har ersatt en fredspolitik med ett engagemang för Nato och upprustning. Klimat- och miljölöften har inte fullföljts. Medborgarna har reducerats till betalare av räkningarna, vilket har skapat en grogrund för extremhögern.

Det sägs att huvudstaden är en trendsättare och drivkraften för hela landets utveckling. Helsingfors skulle kunna ge en ny inriktning, men också här genomför representanterna för riksdagspartierna en politik som ökar ojämlikhet och otrygghet.

Finlands kommunistiska parti och den obundna kandidatlistan ger i valet ett mål för förändring. Alternativet är inte till höger utan till vänster!

Förbättra de offentliga tjänsterna

Hälso- och sjukvård, äldreservice, utbildning och andra grundläggande offentliga tjänster tillhör alla. Genom att försvaga finansieringen har riksdagspartierna skapat marknader för privata företag samtidigt som beskattningen av de rika har minskat.

Samma partier har också försvagat servicen i Helsingfors, samtidigt som staden kontinuerligt har gjort överskott på hundratals miljoner euro. Helsingfors fick en särställning i social- och hälsovårdsreformen, men fullmäktige har inte velat använda den för att överföra mera resurser till social- och hälsovård. Lokala vårdcentraler avvecklas till och med snabbare än i resten av landet.

FKP och den obundna kandidatlistan vill att den offentliga basservicen utvecklas som närservice där besluten också kan göras lokalt. Vi kräver en höjning av finansieringen av de offentliga tjänsterna både i Helsingfors och i resten av landet. Pengarna måste överföras till människornas välbefinnande, inte till bolagsvinster och upprustning. Beskattningen av stora inkomster och företag måste skärpas.

Alla bör få en anständig utkomst

Den drastiska ökningen av levnadskostnaderna har ökat svårigheten att klara uppehället och fattigdomen. Grundtryggheten och lönerna har minskat reellt.

I Helsingfors kan man se hur vinstjakten och börsspekulationerna höjer priserna. Hyror och priser har stigit, fastän det har byggts flera lägenheter än tidigare. Energipriserna har höjts för att stadens energibolag, Helen, först säljer den el man producerar till den nordiska elbörsen, gör vinst på den och sedan köper tillbaka den energi som sedan säljs till konsumenterna till börspris.

Vi kräver hyresreglering, sänkning av boendekostnaderna och att energiproduktionen frikopplas från börsspekulation. Under nästa mandatperiod bör en reform genomföras, som garanterar en grundinkomst på 1 200 euro i månaden åt alla som inte kan arbeta på grund av arbetslöshet, studier, ålderdom eller andra skäl. Vi kräver en höjning av reallöner och att exploatering av billig arbetskraft förhindras bland annat genom lagstiftning om minimilöner.

Från prat om miljön till handling

Jorden hotas av förvärrade miljökatastrofer och ekologisk kollaps, om inte klimatförändringana, förlusten av natur och överkonsumtionen av naturresurser stoppas. Radikala förändringar som sträcker sig till de ekonomiska strukturerna behövs och de är brådskande. Förändringarna bör genomföras på ett rättvist sätt.

För att minska förbrukningen av energi och naturresurser, för att frångå fossil energi och för att övergå till en cirkulär ekonomi behövs en skärpt lagstiftning och utveckling av statliga och kommunala företag och investeringar. Energiproduktionen måste övertas av staten, kommuner eller kooperativ samt ställas under demokratisk kontroll.

Att öka skogarnas kolsänkor och stoppa naturförlusten kräver åtgärder även i Helsingfors. Nätverket av grönområden måste byggas ut och dess status måste stärkas genom att inrätta en stor nationalstadspark i Helsingfors. I stället för att höja priserna borde Helsingfors införa gratis kollektivtrafik.

Från krigshets till fredspolitik

Stormakternas tävling om kontrollen av naturresurser, territorier, teknologi och marknader har drivit Europa till randen av ett storkrig. Rysslands attack mot Ukraina hotar att expandera. USA bygger en allians mot Kina.

Att Finland går med i Nato ökar inte säkerheten, utan vi riskerar att hamna i krig och att stå i frontlinjen stormakternas konflikter. Riksdagen har inte satt några villkor för medlemskap i Nato. Ett avtal håller på att förberedas med USA, som skulle ge USA rätt att placera baser och eventuellt kärnvapen här. Kurdernas rättigheter har offrats för medlemskapet i Nato. Under Sanna Marins regeringstid har försvarskostnaderna tredubblats.

Finlands och Europas säkerhet kan inte bygga på Nato, kapprustning, byggande av stängsel och en isolering av Ryssland. Helsingfors är fortfarande globalt känt som värd för den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen och många nedrustningskonferenser. Vi vill att huvudstaden Helsingfors återfår den rollen och att Finland för en aktiv fredspolitik.

Istället för krigshets vill vi prata om fred och politiska lösningar för att avsluta krigen både i Ukraina och på andra håll. Vi uttrycker vår solidaritet med kurder, palestinier och andra som kämpar för sina rättigheter. Vårt mål är ett Europa och en värld utan kärnvapen och militära allianser, exploatering och underkastelse.

Finlands kommunistiska partis och de obundna kandidaterna i Helsingfors155  Arto Aijala,arbetarskyddsspecialist, pensionerad, Sockenbacka, (obunden). 156  Maija Hakanen, miljöexpert, filosofie doktor, centralparksaktivist, Britas. 157  Päivi Hedman-Ağyol, hälsovårdare, Mellungsbacka. 158  Emilia Heikkinen, student, Botby. 159  Jukka Laitinen, restaurangkock, pensionerad, Staffansslätten. 160  Matti Laitinen, författare, närståendevårdare, Vallgård, ordf. för STP (obunden). 161 Arvo Lehtomäki, merkonom, Berghäll. 162  Matilda Mickwitz, studerande,Mårtensdal.
163  Sante Ngiesi, studerande, Gårdsbacka (obunden). 164  Ville Rahikainen, bageriarbetare, huvudförtroendeman, Malm (obunden). 165 Laura Rontu, docent i meteorologi, Tammelund. 166  Tiina Sandberg, generalsekreterare i FKP, miljöplanerare (AMK), Parkstad. 167  Ritva Sorvali, skådespelare, magister i teaterkonst, Berhäll. 168  Valo Vaeltaja, tradenom, Master of Science, Östra centrum.