Asunto on ihmisoikeus

Lokakuun 17. on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jolloin järjestetään Asunnottomien yön tapahtumia ympäri Suomea. Nykyisen hallituksen leikkauspolitiikka kurittaa erityisesti matala-palkkaisia ja pätkätyöläisiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja lapsiperheitä. Vaarana on yhä lisääntyvä asunnottomuus. Tätä ei voi hyväksyä.

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 7107 yksinelävää asunnotonta, joista pitkäaikaisasunnottomia oli 2443 henkilöä. Asunnottomia perheitä Suomessa oli 467. Helsingissä asunnottomia oli 3500 ja perheellisiä 280. Helsingin asunnottomuuden taustalla on erityisesti asumisen kalleus ja halpojen vuokra-asuntojen puute.

Asunnottomuus on myös monimutkainen ja laaja sosiaalinen ongelma. Yhteiskunnan muutokset, kuten työmarkkinoiden ja perhe-elämän murrokset sekä kylmä asenneilmapiiri yhteiskunnan kelkasta pudonneita kohtaan ovat osaltaan lisäämässä ongelmaa. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaiset tarvitsevat tukea asumiseen liittyvissä asioissa, samoin ne nuoret, jotka kokemattomuuttaan ovat menettäneet luottotietonsa ja näin mahdollisuutensa vuokra-asunnon saamiseen.

Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia heikompiosaisista ja näiden perustarpeista. Asunto on ihmisoikeus. Asunnottomuus rikkaassa Suomessa on häpeällinen ilmiö. Asunnottomuutta ei tule missään nimessä sallia: perustuslain on taattava kaikille oikeus omaan kotiin.

Omistusasumista ei pidä suosia. Valtion ja kuntien on lisättävä asuntotuotantoa ja tarjottava kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä tuettava esimerkiksi yhteisöasumista. Sosiaalisen ja tuetun asumisen muotoja on lisättävä ja tonttikeinottelu lopetettava. Helsinki voi helpottaa asunnottomuusongelmaa perustamalla kunnallisen rakennusyhtiön rakentamaan vuokra-asuntoja.

Ennen kaikkea asenteet on muutettava: ihmisten tarpeet on asetettava markkinavoimien edelle.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö