Lähikoulujen puolesta, opetuksesta ei saa leikata

Koulutus on jokaiselle kuuluva oikeus ja myös Helsingin kehityksen tärkeä voimavara. Koulutuksen merkitys muistetaan juhlapuheissa, mutta käytännössä Helsingin budjetista sopineet eduskuntapuolueiden valtuustoryhmät leikkaavat opetuksesta.

Opetuslautakunnan yksimielisesti hyväksymä tulosbudjetti vähentää ensi vuonna niin määrärahoja kuin koulutiloja oppilasta kohti laskettuna. Opetuksen määrärahat vähenevät reaalisesti, vaikka peruskouluun tulee ensi vuonna noin 1 200 oppilasta lisää. Samalla leikataan ns. tukipalveluja. Tulosbudjetin mukaan leikkaaminen jatkuu vielä rajumpana vuonna 2016.

Opetusviraston johto esittää palveluverkon keskittämistä jatkossa niin, että perusopetuksessa ja lukioissa koulut kootaan hallinnollisesti vähintään 500 oppilaan yksiköiksi. Päiväkotien minimikoko olisi 63 lasta. Mitään kasvatuksellisia, sosiaalisia tai asuinalueiden kehitykseen liittyviä perusteluja tälle keskittämiselle ei ole esitetty. Tarkoituksena on opetusviraston menojen vähentäminen lopettamalla osa lähikouluista ja leikkaamalla menoja, joita hallinnollisen yhdistämisen jälkeen tulisi isoissa yksiköissä oppilasta kohti vähemmän.

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirijärjestö vastustaa leikkaamista lasten ja nuorten varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Helsingin kaupungin satojen miljoonien eurojen ylijäämät osoittavat, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitusta voidaan lisätä.

SKP:n piirijärjestö vaatii kouluverkkoa koskevien linjausten alistamista keskusteluun asukastilaisuuksissa, kouluissa ja verkossa. Päätökset asiassa tulee tehdä kaupunginvaltuustossa. Lähikoulujen vähentämisen sijasta on turvattava kattava kouluverkko koko kaupungin alueella. Lähikouluilla on tärkeä merkitys sekä koulutuksen tasa-arvon että asuinalueiden yhteisöllisyyden kehitykselle.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö 14.1.2015