Helsingin kaupunginhallituksen Demokratia-ryhmä aloitti

Helsingin kaupunginhallitus on asettanut Demokratia-ryhmän ohjaamaan kansanvaltahankkeen valmistelua. Ryhmään kuuluvat kaikkien valtuustoryhmien edustajat. Demokratian ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien laajentamiseen tähtäävän kansanvaltahankkeen valmistelusta on sovittu kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa.

Ryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakasen ehdotuksesta kehittää työtään avoimuuden pohjalta ja kuulla asukkaiden evästyksiä esimerkiksi nettiosallistumisella. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä aikoo myös itse koota asukkaiden ja työntekijöiden esityksiä demokratian laajentamiseksi.

Hakanen esitti Demokratia-ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa muun muassa osallistuvan budjetoinnin, kaupunginosavaltuustojen ja vuokralaisdemokratian kehittämistä. Lisäksi hän esitti selvitettäväksi, miten myös valtuuston ja lautakuntien päätösvaltaa vahvistetaan budjettiesitysten valmistelussa ja asioissa, jotka ratkaistaan nyt virkamiesvetoisesti kuntayhtymissä, liikelaitoksissa ja yhtiöissä.

Demokratia-ryhmä käsittelee työsuunnitelmaansa seuraavassa tapaamisessa.