SKP:n Helsingin Itäisen alueen osasto torjuu Kontulan terveysaseman yksityistämiskaavailut

Helsingin kaupungin terveyslautakunnalle

Kokemukset terveysasemien yksityistämisistä ovat olleet ristiriitaisia, ja yleensä kielteisiä: kustannukset ovat usein osoittautuneet kunnan omaa työtä kalliimmiksi. Kokoomuksen yksityistämisinto on ideologinen, sen mukaan yhteisillä verotuloilla tuotetut palvelut pitää siirtää yksityiseen voiton maksimointiin eli julkista sektoria tulee supistaa ja näin tehdä tilaa yksityiselle yritystoiminnalle.

Kontulan terveysaseman toimintaa on kehitetty määrätietoisesti viime vuosina. Lääkäripula on vaihtunut vakanssien täyteen määrään ja aseman henkilöstö edustaa laajaa ammatillista osaamista. Kontulan terveysasemalla tehdyt kehittämistoimet ovat terveyskeskusten tavoitteiden mukaisia ja niillä pyritään saamaan aikaan hyvää ja vaikuttavaa hoitokäytäntöä. Kehittämistyön tuloksena saatavia uusia työmuotoja on tarkoitus kokeilun jälkeen siirtää myös muiden terveyskeskusten käyttöön. Tätä kehittämistyötä ei saa keskeyttää.

SKP:n Helsingin Itäisen alueen osasto ei hyväksy Kontulan terveysaseman eikä muidenkaan terveysasemien yksityistämistä. Osasto vaatii Kontulan terveysaseman kehittämistyölle työrauhan, kaiken tuen ja riittävät resurssit.

Helsinki 31.8.2010

SKP:n Helsingin Itäisen alueen osasto ry