Lähikoulujen puolustajille tärkeitä voittoja

Yrjö Hakanen 16.5.07 Helsingissä:

Lopetettavaksi esitettyjen koulujen listan olennainen lyhentyminen on lähikouluja puolustaneiden oppilaiden, lasten vanhempien, opettajien ja järjestöjen voitto. Samalla se osoittaa, että asukkaiden ei tarvitse alistua lähipalvelujen heikentämiseen eikä kaupungin virkamiesjohdon saneluun, kommentoi SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston esitystä kouluverkosta.

— Opetusviraston johdon koulujen lopettamiselle esittämien perustelujen osoittautuminen koulu koulun jälkeen virheellisiksi kertoo siitä, miten mielivaltaisesta ja poliittisesta hankkeesta kouluverkon tarkistamisessa on ollut kyse.

— Tarkoituksena on selvästi ollut luoda lisää markkinoita yksityisille kouluille samalla kun kaupungin kiinteistötalous on jyrännyt alleen koulujen kasvatukselliset tavoitteet. Tähän viittaavat myös julkisuuteen tulleet tiedot siitä, että eräät yksityiset koulut olivat jo ilmaisseet kiinnostuksensa saada käyttöön lopetettavien kunnallisten koulujen tiloja.

Lopetettavien koulujen listalle on jäänyt Pukinmäen ala-aste, Etu-Töölön ylä-aste ja Laajasalon lukio. Sivukoulujen osalta kiistanalaisimpiin esityksiin kuuluu Malminkartanon ala-asteen sivupisteestä lopettaminen.

— SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa kaikkien näiden koulujen lopettamista, Hakanen kertoi. Joidenkin koulujen sivutoimipisteiden lopettaminen voi sen sijaan tulla kyseeseen.

— Huonoa opetuslautakunnalle tehdyssä uudessa esityksessä on myös se, että siinä ei hylätä lopullisesti Jakomäen ala-asteen lopettamishanketta. Sitä ja eräitä sivukouluja koskevat lopulliset ratkaisut tehtäisiin vasta myöhemmin, vuoteen 2010 mennessä.

— Samalla kun lautakunnan on syytä korjata esitystä vielä näiltä osin, on ryhdyttävä toimiin koulujen resurssien lisäämiseksi siirtymällä kaupungin kouluilta perimissä sisäisissä vuokrissa markkinahinnoittelusta omakustannuspohjalle.

— Ei ole mitään perusteita sille, että Helsinki perii veronmaksajien rahoilla rakennetuista kouluista keskimäärin yli kaksi kertaa korkeampaa pääomavuokraa kuin naapurikunnat, Hakanen totesi.