Apotti-sopimus on tarkistettava

Pääkaupunkiseudun kunnille (Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen) ja HUS-sairaanhoitopiirille ollaan hankkimassa uutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmää, joka kulkee Apotti-hankkeen nimellä.

Hankkeen valmistelussa on käynyt ilmi, että tämän noin 575 miljoonaa euroa maksavan jättihankkeen yhdysvaltalainen toimittaja Epic Systems ja suomalainen Apotti Oy (hallituksen puheenjohtaja Laura Räty, kokoomus) eivät ole ottaneet huomioon EU-tuomioistuimen päätöstä riittävästä tietosuojasta eli siitä, että suomalaiset asiakas- ja potilastiedot voivat yhdysvaltalaisen toimittajan kautta USA:n lainsäädännön perusteella päätyä USA:n tiedustelu- ja valvontaviranomaisten käsiin. Tämä menettely rikkoo tietosuojaa ja yksityisyyttä.

Hankkeen valmistelussa ei ole myöskään otettu huomioon järjestelmän avointa rajapintaa eli sitä, että myös muut ohjelmistotoimittajat voivat liittää tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia uusia ohjelmistoja järjestelmään. Tämä voi aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii, että nämä puutteet on korjattava ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. On varmistettava, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja ei voida missään tilanteessa siirtää Yhdysvaltoihin. Samoin on pidettävä kurissa Apotin kustannukset.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö