HSL:n lippujen hintoja ei saa nostaa

Helsingin liikenteen sujuminen ja päästöjen vähentäminen edellyttävät joukkoliikenteen suosimista. Tämä on kirjattu myös kaupungin viralliseksi tavoitteeksi. Käytännössä uhkaa kuitenkin käydä päinvastoin, kun joukkoliikenteen lippujen hintoihin esitetään rajuja korotuksia.

Helsingin seudun liikenne HSL-kuntayhtymä esittää lippujen hintojen nostamista ensi vuonna keskimäärin 6,9 % ja seuraavana vuonna 11,4 %. Helsingin sisäisessä liikenteessä korotukset olisivat jopa hieman keskimääräistä suuremmat.

Lippujen hintojen korotusten keskeisenä perusteena ovat länsimetron, kehäradan ja automaattimetron suuret investointikustannukset. Pelkästään automaattimetrohanke, joka epäonnistui totaalisesti, on tullut maksamaan noin 170 – 180 miljoonaa euroa.

SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä raideliikenteen suuria investointeja ei pidä rahoittaa matkalipputuloilla vaan verovaroista ja pitkäaikaisella lainoituksella. Valtion rahoitusosuutta niissä pitää lisätä. Osittain joukkoliikenteen rahoitusta voidaan vahvistaa myös ottamalla käyttöön ruuhkamaksut Helsingissä.

Joukkoliikenteellä on paljon myönteisiä vaikutuksia koko seudun talouteen, hyvinvointiin, ilman laatuun ja ympäristöön. Siksi lippujen hintoja ei pidä arvioida vain HSL:n kulujen pohjalta vaan ottaa huomioon myös kokonaistaloudelliset, terveydelliset ja ympäristövaikutukset.

SKP:n osasto vaatii Helsingin kaupunginhallitusta ja HSL:n hallitusta hylkäämään lippujen hintojen korotukset. Suunnaksi pitää ottaa hintojen alentaminen ja eteneminen kohti maksutonta joukkoliikennettä Helsingissä.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 1.9.2015