Valtio ja kunnat luomaan lisää työpaikkoja

SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä valtion ja kuntien pitää luoda lisää työpaikkoja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden rajun nousun torjumiseksi.

Kokoomuksen ja SDP:n johtaman hallituksen kovaa oikeistolaista linjaa kuvaa se, että aktiivisen työllisyyden hoitamisen määrärahoja on vähennetty samaan aikaan kun työttömyys pahenee. Sama linja näkyy Helsingin kaupungin budjetissa, jossa työllisyysrahat on jäädytetty jo kolmantena vuonna peräkkäin, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut pääkaupunkiseudulla vuodessa noin puolella. On järjetöntä, että Helsinki maksaa ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömyydestä kohta jo enemmän kuin käyttää työllisyyden hoitamiseen.

Työnantajien ja uusliberaalien ekonomistien ajama palkkojen alentaminen ei tuo mitään helpotusta työttömyyteen. Se heikentäisi muutenkin supistunutta kysyntää, mikä vain pahentaisi työttömyyttä. Työllisyyden parantamiseksi on päinvastoin muutettava työn ja pääoman välistä tulonjakoa palkansaajien hyväksi. Samalla on vähennettävä köyhyyttä nostamalla perusturvaa ja minimipalkkoja.

Kun yksityisen pääoman voitontavoittelu tuhoaa työpaikkoja, tarvitaan julkisen vallan toimia. Suuria pääomatuloja ja suuryhtiöitä verottamalla on ohjattava lisää rahaa muun muassa kuntien palveluihin ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Talouden rakennemuutoksen nostamiin haasteisiin on vastattava luomalla uutta työtä ja tuloja tuovaa teollisuutta ja palvelutuotantoa valtion ja kuntien voimin. Esimerkiksi uusiutuvan energian alalla on tähän paljon mahdollisuuksia. Työn tuottavuuden kasvu on tehnyt mahdolliseksi myös lyhentää yleistä työaikaa ansiotasoa alentamatta ja jakaa näin töitä useammille.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 17.11.2014